Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen 2016

Hankkeen nimi

Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen 2016

Toteutusaika

1.11.2016 – 31.12.2017

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen toimijaverkosto

– Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, hankkeen koordinaattori
– Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto
– Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin oppisopimuskeskus
– Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto
– Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä, Lappia
– Hengitysliitto ry, Ammattiopisto Luovi

 Hankkeen teema

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet kohdistuvat turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien mahdollisuuksiin haasteisiin, jotka liittyvät oppisopimuskoulutukseen sekä työssäoppimisen tukemiseen ja ohjaamiseen. Avustusta käytetään toimiin, joiden avulla kuntapaikan saaneille turvapaikanhakijoille etsitään ja löydetään reittejä koulutukseen, työhön ja yhteiskuntaan. Tämän kehittämistyön tavoitteena on kehittää ja uudistaa koulutuspalvelutarjontaa oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen näkökulmista siten, että maahanmuuttajat pääsevät nykyistä nopeammin kiinni tutkintotavoitteiseen koulutukseen ja työelämään.

Yhteystiedot
Projektipäällikkö Jaana Tolonen
puh. 044 7974631
etunimi.sukunimi@kao.fi