TUTKE2UPE

Hankkeen nimi:

TUTKE2UPE

Toteutusaika:

18.12.2014 – 31.12.2015

Rahoittaja:

Opetushallitus

Hankkeen toimintaverkosto:

Hankkeen toimintaverkosto muodostuu usean koulutuksen järjestäjän oppilaitosten verkostosta. Hankkeen koordinoija on Seinäjoen koulutuskuntayhtymä koulutuskeskus Sedu

Hankkeen teema:

Hankkeen tavoitteena on työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ja uusien ammatillisten koulutuksen toimintamallien kehittämien sekä alueellisen ja kansallisen yhteistyön vahvistaminen. Toteutettavilla toimenpiteillä parannetaan ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Keskeisenä tavoitteena on vahvistaa osaamisperusteisten perustutkintojen toimeenpanoa, osaamispisteiden käyttöönottoa sekä yksilöllisten joustavien opintopolkujen suunnittelua ja toteuttamista.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Esa Oikarinen
puh. 044 7101404
esa.oikarinen(at)kao.fi

Print