Työelämälähtöisyys ytimeksi

Hankkeen nimi

Työelämälähtöisyys ytimeksi 

Toteutusaika

1.3.2014 – 31.12.2015

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen teema

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen sekä työn ja koulutuksen joustava yhdistäminen

Yhteystiedot

Leena Happonen  etunimi.sukunimi@kao.fi

Tuija Artama etunimi.sukunimi@kao.fi