TyTy Työssäoppien työuralle

Hankkeen nimi

TyTy Työssäoppien työuralle

Toteutusaika

1.9.2013 – 30.6.2015

Rahoittaja

Kainuun ELY-keskus

Hankkeen teema

Yhteistyössä työpaikkojen esimiesten, yrittäjien, työpaikkaohjaajien ja
julkishallinnon työpaikkojen kanssa työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ohjauksen
ja opintojen työelämälähtöisyyttä kehittävä hanke.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Leena Happonen

Lisätietoja

TyTy Työssäoppien työuralle -tiivistelmä