Venäjä-verkosto

Hankkeen nimi:

Venäjä-verkosto

Toteutusaika:

1.10.2010 – 31.12.2015

Rahoittajat:

Opetushallitus

Kainuun ammattiopisto

Hankkeen teema:

Hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ja henkilöstön kiinnostusta ja osaamista Venäjän kieleen ja kulttuuriin, kouluttaa elinkeinoelämän ja palvelujen tarpeisiin eri ammattialojen ammattilaisia, työssäoppimisen ohjauksen kehittäminen sekä työssäoppimismahdollisuuksien laajentaminen ja vakiinnuttaminen Venäjällä. Hankkeen aikana vakiinnutetaan ammatillisten oppilaitosten ja työelämän/yritysten yhteistyöverkoston toimintaa.

Verkoston toimintaa kuluvana toteutusaikana ovat opiskelijoiden työssäoppimisjaksot ja  työssäoppimisen ohjauksen kehittäminen Venäjällä, kieli- ja kulttuurivalmennus Pietarissa sekä yhteistyöseminaarit.

Yhteystiedot:

Kehittämissuunnittelija Elisa Karhu
044 797 0836
elisa.karhu(at)kao.fi

Print