Vertaisarviointi kansainvälisyystoiminnan työvälineenä

Hankkeen nimi:

Vertaisarviointi kansainvälisyystoiminnan työvälineenä

Toteutusaika:

1.8.2011 – 31.12.2013

Rahoittajat:

Opetushallitus

Kainuun ammattiopisto

Hankkeen teema:

Hankkeen tavoitteena on kehittää vertaisarviointia kansainvälisen toiminnan  arvioimisessa. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan kv. toiminnan vertaisarviointi, joka perustuu Eurooppalaiseen vertaisarvioinnin oppaaseen ammatilliselle peruskoulutukselle. Hankkeen koordinaattori on ammattiopisto Luovi ja muita partnereita ovat Keskuspuiston ammattiopisto ja Ammattiopisto Lappia. Hankeen toisena vuonna mukaan tulee myös ulkomaisia partnereita.

Yhteystiedot:

Kansainvälisyyspäälikkö Risto Virkkunen
p. 044 5948 580
risto.virkkunen(at)kao.fi