VR teknologia varasto-, kuljetus-, maanrakennus- ja metsäalalle

Hankkeen nimi
VR teknologia varasto-, kuljetus-, maanrakennus- ja metsäalalle

Toteutusaika
1.1.2017 – 31.12.2017

Rahoittaja
Opetushallitus

Hankkeen teemat
Hankkeessa tarkastellaan neljän koulutusalan rajapintoja ja niiden yhteneväisyyksiä siten, että yhtymäkohtiin luodaan uudenlainen yhteinen oppimisympäristö. VR teknologia antaa mahdollisuuden luoda virtuaalisen maailman, joka huomioi visuaalisesti ja erilaisin aistiärsykkeinen kokonaisuuksia, joka uudistaa oppimisympäristöjä.

Yhteystiedot
Projekti-insinööri Pekka Huttunen
044 2918171
etunimi.sukunimi@kao.fi

oph_rahoittaa_rgb