Work Placement Network for Students in Business and Administration – New Way

Hankkeen nimi:

Work Placement Network for Students in Business and Administration – New Way

Toteutusaika:

1.6.2010 – 31.5.2012

Rahoittajat:

Elinikäisen oppimisen ohjelma  Leonardo da Vinci

Suomessa Leonardo da Vinci -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Hankkeen teema:

Tämän Leonardo-liikkuvuushankkeen tavoitteena on parantaa toisen asteen liiketalouden alan opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta tarjoamalla työssäoppimisen yhteyteen mahdollisuutta suorittaa siitä osa ulkomailla hankkeen vakiintuneen eurooppalaisen työssäoppimisverkon avulla, pyrkien  samalla laadullisesti kehittämään verkostoa. Opiskelija pystyy myös kehittämään kielitaitoaan ja toimintavarmuuttaan toimiessaan monikulttuurisessa maailmassa. Hankkeen koordinaattori on Loimaan ammatti- ja aikuisopisto.

Yhteystiedot:

Lehtori Juhani Tikkanen
p. 044 2944 474
juhani.tikkanen(at)kao.fi