Yhessä

Hankkeen nimi

Yhessä

Toteutusaika

13.12.2017 – 31.12.2019

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen teema

Hanke edistää asiakaslähtoisen toimintakulttuurin sekä sitä tukevien toimintamallien kehittamistä reformin tavoitteiden mukaisiksi. Hankkeen keskiössä ovat ohjaus- ja opetushenkilöstön yhteisöllisyyteen ja osallisuuden edistämiseen liittyvän osaamisen kehittyminen sekä yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia vahvistavien yhteisten toimintatapojen kehittäminen ja käyttöönotto.

Yhteistiedot

Matti Ilvonen
044 3650531
matti.ilvonen(at)kao.fi

oph_rahoittaa_rgb