Yhteistyöllä TOP-laatua

Hankkeen nimi

Yhteistyöllä TOP-laatua

Toteutusaika

1.9.2013 – 31.12.2014

Rahoittajat

Opetushallitus

Hankkeen teema

Tavoitteena on parantaa edelleen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen yhtenäistä ja laadukasta toteuttamisesta. Hankkeessa koulutetaan työpaikkaohjaajia ja
edistetään opiskelijoiden kotimaan TOP-liikkuvuutta. Painopisteinä työpaikkaohjaajille järjestettävä perus- ja täydennyskoulutus,  kaikkien osapuolten arviointiosaamista parantaminen,  verkossa tapahtuvan ohjauksen tehostaminen ja  opettajien työelämäjaksojen toteuttaminen.

Yhteystiedot

Leena Happonen

+358 40 550 5687