Yksilöllisyyttä sinun opintoihisi

Hankkeen nimi
Yksilöllisyyttä sinun opintoihisi

Toteutusaika
1.1.2017 – 31.12.2017

Rahoittaja
Opetushallitus

Hankkeen teema
Hankkeessa luodaan toimintamalleja, joissa yhteisten tutkinnon osien aihealueista ja ammatillista tutkinnon osista muodostuu tiimiopettajuuden avulla työelämää vastaavia opintokokonaisuuksia. Lisäksi kehitetään ammatillisten tutkinnon osien opettajien välistä tiimiopettajuutta. Kehitetään työpaikoille soveltuvia osaamisperusteisia oppimisratkaisuja sekä sisältöjen integrointia tukevia ohjaus- ja oppimisjärjestelyjä yhteistyössä työelämän kanssa.Kartoitetaan tämänhetkisiä osaamisen arvioinnin käytäntöjä ja luodaan malleja, joilla opiskelijan itsearviointitaidot kehittyvät.

Yhteystiedot
Opettaja Tuija Artama
044 7974948
etunimi.sukunimi@kao.fi

oph_rahoittaa_rgb