YritysLab Finland

Hankkeen nimi
YritysLab Finland

Toteutusaika
1.1.2017 – 31.12.2017

Rahoittaja
Opetushallitus

Hankkeen teema
Yrityslab Finland yhdistää nuoret ja aikuiset hankkimaan ja arvioimaan Yrittajä-osaamista yhteisöllistä projekti-oppimisen maIlia hyödyntäen. Hanke tarjoaa valtakunnallisen verkko­-ohjatun yrittäjyys-mentoroinnin mallin. Osaamisen arvioinnin koulutusta järjestetään elinkeinoeläman edustajille ja opetushenkilöstölle. Osaamista hankitaan ja osoitetaan Yrityslab -ympäristössä, joka yhdistää elinkeinoelämän, asiakkaat, opiskelijat, tutkinnon suorittajat ja opetushenkilöstön. YritysLabissa toteutetaan projekteina innovatiivisia kokeiluja ja palvelutoimintaa, jotka johtavat liiketoiminnan kehittämiseen ja yrittäjyyteen. Opiskelijat ja tutkinnon suorittajat houkutellaan oppimaan yhteisöllisesti tietoa jakaen ja toisia tukien. Yrittäjyys -tutkinnonosa ja yrittäjänä toimiminen tarjotaan houkuttelevana työllistymisen vaihtoehtona uudenlaiset yrittäjyyden muodot huomioiden. Hanke testaa ja arvioi voimassa olevan yrittäjyys- tutkinnonosan sisältöjä suhteessa tämän ajan tarpeisiin.

Yhteystiedot                                                     
Opettaja Heli Luhtaniemi                        
044 3300586                                    
etunimi.sukunimi@kao.fi  

oph_rahoittaa_rgb