Haussa vakituinen taloushallinnon opettaja

Haemme Kainuun ammattiopistolle taloushallinnon opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Tehtävään kuuluu osaamisperusteinen opetus- ja ohjaustyö toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Opettaja toimii osana liiketoiminnan tiimiä, joka vastaa ensisijaisesti liiketoiminnan perustutkinnon, liiketoiminnan ammattitutkinnon opetus- ja ohjaustyöstä. Tehtävään voi kuulua myös lähiesimiestyön ammattitutkinnon sekä yrittäjän ammattitutkinnon opetus- ja ohjaustyötä tai muita liiketoiminta-alan sisältöjä. Lisäksi opettaja vastaa omaohjaajana opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelmista.

Vuorikadun kampuksen yhtenä oppimisympäristönä toimii tilitoimisto, joka tuottaa palveluja asiakkaille oppilaitoksen työtoimintana. Tehtävään kuuluu erityisvastuu tämän oppimisympäristön, tilitoimiston kehittämisestä ja opiskelijoiden ohjaamisesta.

Kainuun ammattiopistossa opetus- ja ohjaustyö suunnitellaan ja toteutetaan opettajien yhteistyönä, joten arvostamme hyviä tiimityöskentelytaitoja. Arvostamme joustavuutta, kehittämismyönteistä työotetta ja innostusta käyttää monipuolisia ohjausmenetelmiä yhteistyössä tiimin ja työelämän kanssa. Hakijan eduksi katsotaan vahva työkokemus taloushallinnon tehtävistä. 

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajaa koskevien säännösten mukaan. Edellytämme opetustehtävän kannalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa. Vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuisia opettajan pedagogisia opintoja ja kolmen vuoden pituista käytännön työkokemusta opetustehtävän sisältöä vastaavissa tehtävissä.

Mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole, tehtävään voidaan valita määräaikaiseksi myös kelpoisuusvaatimukset täyttämätön henkilö.

Oppilaitoksellamme on toimintaa Kainuussa, Koillismaalla ja ajoittain myös muualla. Tehtävän hoitamisessa ajokortti on välttämätön. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja huumausainetesti. Tehtävän täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Taloushallinnon opettajan tehtävään haetaan ensisijaisesti www.kuntarekry.fi kautta. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteella Kajaanin kaupunki, Kirjaamo, PL 133, 87101 Kajaani. Kuoreen merkintä ”Taloushallinnon opettaja”.

Hakuaika päättyy 10.2.2020 klo 15.00.

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksessa innostutaan ja innostetaan yhdessä. Tervetuloa meille töihin!

Lisätietoja tehtävästä antaa:
koulutusjohtaja Urpo Kovalainen, p. 044 797 0847, urpo.kovalainen@kao.fi