Hankinnat

Hankinnat

Koulutusliikelaitoksen ostotoiminta on keskitettyä ja hajautetusti toimivaa. Tarkoittaa ostojen suorittamista pääsääntöisesti etukäteen tehtyjen kilpailutuksien kautta valituksi tulleilta sopimustoimittajilta. Kilpailuttamiseksi määrättyjen tuotteiden ja palveluiden kilpailuttamis- ja sopimuskäytännön hoitaa ja päättää koulutusliikelaitos yhteistyössä Kajaanin kaupungin hankintoimen kanssa. Hankintayhteistyötä tehdään Kajaanin kaupungin, sekä Kainuun kuntien hankintarenkaaseen kuuluvien yhteisöjen kesken.

Avoimet tarjouspyynnöt

Yhteystiedot

Opintie 3, Oppi 4
87100 KAJAANI  

Hankinta-asiamies               Suunnittelija
Kyösti Kauppinen                      Antti-Jussi Help
p. 044 270 4739                        p. 044 797 0113
kyosti.kauppinen(at)kao.fi        antti-jussi.help(at)kao.fi