Kansainvälisyys

Kansainvälisyyttä Kainuun ammattiopistossa toteutetaan useilla toimintatavoilla.

Opiskelijoiden työssäoppiminen ja opiskelu ulkomailla

Vuosittain noin 70 opiskelijaa on työssäoppimassa tai opiskelemassa yhteistyöoppilaitoksissamme lähinnä EU- maissa, mutta myös Euroopan ulkopuolella. Ulkomailla oppiminen rahoitetaan pääasiallisesti EU:n Elinikäisen oppimisen Leonardo-ohjelmasta. Kansainvälistä liikkuvuutta tuetaan myös oppilaitoksen omalla rahalla.

Opettajien ja muun henkilökunnan työssäoppiminen ulkomailla

Opettajilla ja muulla henkilökunnalla on mahdollisuus lähteä ulkomaille kehittämään omaa ammatillista osaamistaan ja valmiuksia toimia kansainvälistyvässä työelämässä.

Kehittämishankkeet

Kainuun ammattiopisto on mukana monissa kansainvälisissä, oppilaitoksen strategiaa tukevissa kehittämishankkeissa. Hankkeiden tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta esim. opetuksen, oppimisympäristöjen, opetussuunnitelmien tai arvioinnin osalta yhdessä ulkomaisten kumppaneiden kanssa.

Kumppanuushankkeet

Kainuun ammattiopisto on mukana monissa Elinikäisen Oppimisen Leonardo-, Grundtvig- ja Comenius kumppanuushankkeissa. Ne ovat pienimuotoisia kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Niiden kautta voimme tutustua Euroopan maiden ammatilliseen koulutukseen, vertailla käytäntöjä ja kehittää omaa toimintaamme.

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio
www.cimo.fi  

Tietoa eri maista
www.maailmalle.net
maatieto.net
www.haloopohjola.fi
www.europa.eu/youth
Eurydice – education systems and policies

Ulkoasianministeriön tiedotteet
www.formin.fi 

Blogit
Lue blogeja KAO:n kv-toiminnasta!