KAO:n toimintaperiaatteet

Kainuun ammattiopiston tehtävänä on ylläpitää ja kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin sekä edistää työllisyyttä.

Visio 2025
Koulutusliikelaitos – kasvun ja innostuksen veturi

Missio ja arvot
Me lupaamme, että kaikki opiskelijamme työllistyvät ja menestyvät elämässä.

Arvot esitämme rap-poljennolla:
Innostus, rohkeus, avoimuus.
Valintasi joustavuus.
Arvostaen ohjaamme, tulevan polkusi turvaamme.
Ahkeran tekijän takaamme.
Yhdessä huomisen rakennamme.

Strategiset tavoitteet
• Tunnemme asiakkaamme ja tarjoamme aktiivisesti ratkaisuja osaamistarpeisiin asiakasta arvostaen
• Henkilöstömme on sitoutunut huolehtimaan kysyntää vastaavasta osaamisensa ajantasaisuudesta
• Esimiestyömme on vastuullista, avointa ja uudistavaa
• Olemme globaali toimija
• Vahva taloutemme aktivoi kehittämistä ja kasvua
• Hyödynnämme käyttäjälähtöistä teknologiaa

Toimintajärjestelmä
KAO:n toimintajärjestelmä tukee strategian toteutumista. Toimintajärjestelmän avulla varmistamme, että sovitut tavoitteet ja päämäärät viedään käytäntöön laadukkaasti organisaation kaikilla osa-alueilla – asiakkaat, talous, henkilöstö, prosessit – sekä koulutusaloilla, koulutusmuodoissa ja -palveluissa. Arvioimme, kehitämme ja parannamme toimintaamme systemaattisesti. KAO palkittiin vuonna 2014 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnolla.

Kestävä kehitys
Kainuun ammattiopisto on kestävän elämäntavan oppimista edistävä oppilaitos, jossa vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmat sisältyvät kaikkeen toimintaan; opetukseen, toimintaympäristöön ja turvallisuuteen. Toimintamme tavoitteena on, että oppilaitoksessamme opitut vastuulliset toimintatavat siirtyvät luonnolliseksi osaksi arkipäivää ja työelämää.

Tällä hetkellä kestävän kehityksen sertifikaatti on myönnetty luonnonvara-alalle (Seppälän toimipiste), kulttuurialalle (Timperintien toimipiste), liiketalouden alalle, Kuusamon toimipaikalle ja Vuokatin toimipaikalle (matkailuala). Tavoitteena on saada sertifiointi kaikille koulutusaloille.