Päätöksen teko

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen omistaja ja ammatillisen koulutuksen järjestäjä on
Kajaanin kaupunki
www.kajaani.fi

Kaupunginvaltuusto
Kajaanin kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Valtuuston valitsevat Kajaanin kaupungin asukkaat neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuuston nimeämä kaupunginhallitus johtaa Kajaanin kaupungin yleistä hallintoa, valmistelua ja täytäntöönpanoa. Kajaanin kaupunginhallitus päättää koulutusliikelaitoksen johtokunnan asettamisesta. Johtokunta toimii suoraan kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Koulutusliikelaitoksen johtokunta

Koulutusliikelaitoksen toimintaa johtaa johtokunta. Johtokunta edistää, ohjaa ja valvoo koulutusliikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa koulutusliikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunta valvoo koulutusliikelaitoksen etua.

Vaalikauden 2019-2021 johtokunnan jäsenet 
(Kajaanin kaupunginhallituksen päätös 13.8.2019)

Pauli Pyykkönen, puheenjohtaja (Kajaani), varajäsen Tommi Anttalainen (Kajaani)
Erkki Hämäläinen, varapuheenjohtaja (Kuusamo), varajäsen Tomi Meriläinen (Kuusamo)
Noora Kyllönen (Kajaani), varajäsen Susanna Määttä (Kajaani)
Eero Suutari (Kajaani), varajäsen Kari Saukkonen (Kajaani)
Ella Kiljunen (Kajaani), varajäsen Tiina Heikkinen (Kajaani)
Esa Niiranen (Kajaani), varajäsen Karl Kunnas (Kajaani)
Olga Alanne (Kajaani), Eila Aavakare (Kajaani)
Mervi Tornberg-Karjalainen (Kuusamo), varajäsen Pauli Miettinen (Kuusamo)
Tuovi Kemppainen (Suomussalmi), varajäsen Pekka Heikkinen (Kuhmo)
Minna Keränen, henkilöstön edustaja, varajäsen Eira Piipponen 
Helena Ohtonen, Kh:n edustaja (Kajaani)

Koulutusliikelaitoksen johtaja
Koulutusliikelaitoksen johtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa, huolehtii liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtaja edustaa ja toimii koulutuksen järjestäjän vastuuhenkilönä suhteessa eri sidosryhmiin. Johtaja vastaa liikelaitoksen strategisesta suunnittelusta ja tuloksekkaasta toiminnasta.