Päätöksen teko

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen omistaja ja ammatillisen koulutuksen järjestäjä on
Kajaanin kaupunki
www.kajaani.fi

Kaupunginvaltuusto
Kajaanin kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Valtuuston valitsevat Kajaanin kaupungin asukkaat neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuuston nimeämä kaupunginhallitus johtaa Kajaanin kaupungin yleistä hallintoa, valmistelua ja täytäntöönpanoa. Kajaanin kaupunginhallitus päättää koulutusliikelaitoksen johtokunnan asettamisesta. Johtokunta toimii suoraan kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Koulutusliikelaitoksen johtokunta

Koulutusliikelaitoksen toimintaa johtaa johtokunta. Johtokunta edistää, ohjaa ja valvoo koulutusliikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa koulutusliikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunta valvoo koulutusliikelaitoksen etua.

Vaalikauden 2017-2019 johtokunnan jäsenet 
(Kajaanin kaupunginhallituksen päätös 15.8.2017)

Pauli Pyykkönen, puheenjohtaja (Kajaani), varajäsen Tommi Anttalainen (Kajaani)
Erkki Hämäläinen, varapuheenjohtaja (Kuusamo), varajäsen Tomi Meriläinen (Kuusamo)
Susanna Määttä (Kajaani), varajäsen Kaisa Hujanen (Kuusamo)
Risto Haverinen (Kajaani), varajäsen Kari Saukkonen (Kajaani)
Ella Kiljunen (Kajaani), varajäsen Tiina Heikkinen (Kajaani)
Esa Niiranen (Kajaani), varajäsen Karl Kunnas (Kajaani)
Olga Alanne, (Kajaani), Eila Aavakare (Kajaani)
Mervi Tornberg-Karjalainen (Kuusamo), varajäsen Pauli Miettinen (Kuusamo)
Pekka Heikkinen (Kuhmo), varajäsen Tuovi Kemppainen (Suomussalmi)
Kahl Helena, henkilöstön edustaja, varajäsen Piipponen Eira
Helena Ohtonen, Kh:n edustaja (Kajaani)

Koulutusliikelaitoksen johtaja
Koulutusliikelaitoksen johtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa, huolehtii liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtaja edustaa ja toimii koulutuksen järjestäjän vastuuhenkilönä suhteessa eri sidosryhmiin. Johtaja vastaa liikelaitoksen strategisesta suunnittelusta ja tuloksekkaasta toiminnasta.