Kainuun ammattiopisto hakee vakituiseen virkaan sosiaali- ja terveysalan lehtoria

Virkaan kuuluu osaamisperusteinen opetus- ja ohjaustyö toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Opettaja toimii osana sosiaali- ja terveysalan tiimiä, joka vastaa ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon sekä alan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opetus- ja ohjaustyöstä. Lisäksi opettaja vastaa omaohjaajana opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelmista.

Kainuun ammattiopistossa opetus- ja ohjaustyö suunnitellaan ja toteutetaan opettajien yhteistyönä, joten arvostamme hyviä tiimityöskentelytaitoja. Arvostamme joustavuutta, kehittämismyönteistä työotetta ja innostusta käyttää monipuolisia ohjausmenetelmiä yhteistyössä tiimin ja työelämän kanssa. Hakijan eduksi katsotaan käytännön työkokemus joko hoitotyön tai kuntoutuksen alalta (esim. sairaan/terveydenhoitajan, fysioterapeutin tai toimintaterapeutin työ).

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajaa koskevien säännösten mukaan. Edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuisia opettajan pedagogisia opintoja ja kolmen vuoden pituista käytännön työkokemusta opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä tai soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa, vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuisia opettajan pedagogisia opintoja ja vähintään viiden vuoden pituista käytännön työkokemusta korkeakoulututkintoa vastaavissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä. Lisäksi opetusta antavalla henkilöllä tulee olla oikeus harjoittaa terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.

Oppilaitoksellamme on toimintaa Kainuussa, Koillismaalla ja ajoittain myös muualla. Tehtävän hoitamisessa ajokortti on välttämätön.

Virkaan valitun on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan, lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja todistus huumausainetestistä. Virassa on 6 kk:n koeaika.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa kuntarekry.fi. Työhakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen: Kajaanin kaupunki, kirjaamo, PL 133, 87100 Kajaani. Hakuaika päättyy 17.1.2019 klo 15.00.