Kainuun ammattiopisto tukee työllisyyden kuntakokeilua jalkautuvalla ohjauksella

Kuvassa kehittämispäällikkö Anu Kuosmanen ja pintakäsittelyalan opiskelijoiden toimistotilan remonttikohde. Kuva: Santtu Heikkinen.

Työllisyyden kuntakokeilut alkoivat 1.3.2021 ja kuntakokeilut ovat osa hallituksen työllisyyspalveluiden uudistusta. Kainuun kunnat, Puolankaa lukuun ottamatta, ovat mukana kokeilussa, jossa vahvistetaan kuntien roolia työllisyydenhoidossa. Kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvat kaikki kokeilukunnissa asuvat työttömänä tai työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan sekä kaikki työttömänä tai työvoimapalveluiden piirissä olevat alle 30-vuotiaat työnhakijat ja maahanmuuttajat.

Kainuun ammattiopisto on mukana tukemassa työllisyyden kuntakokeilua osana jatkuvan oppimisen uudistusta. Jatkuvan oppimisen uudistamisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Kainuun ammattiopistossa käynnistyy kuluvana keväänä kehittämiskokonaisuus, mikä kohdentuu erityisen tuen ja ohjauksen parissa oleviin työttömiin työnhakijoihin.


”Olemme luomassa kainuulaista jalkautuvan oppimisen ja ohjauksen mallia, joka tähtää ammatillisiin opintoihin.”


Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen
kehittämispäällikkö Anu Kuosmanen

”Lähdemme kehittämään ja luomaan kentälle jalkautuvaa asiakasohjausta. Kehittämistoimien tavoitteena on jalkautuvan ohjauksen keinoin tavoittaa kuntakokeilun kohderyhmän henkilöt ja saattaa heidät tarvittavan ohjauksen ja sitä kautta ammatillisen koulutuksen pariin. Lisäksi keskeisenä tavoitteena on työllistyminen ja työllisyysasteen nostaminen Kainuussa. Olemme luomassa kainuulaista jalkautuvan oppimisen ja ohjauksen mallia, joka tähtää ammatillisiin opintoihin”, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen kehittämispäällikkö Anu Kuosmanen kertoo.

Kehittämiskokonaisuus täydentää parhaillaan käynnistyviä työllisyyden kuntakokeiluja ja niihin liittyviä kehittämistoimenpiteitä jatkuvan oppimisen ja osaamisen viitekehyksessä. Kainuussa työvoiman ja kysynnän välillä on merkittävä kohtaamishaaste, johon kehittämistoimilla pyritään vaikuttamaan. Kainuun ammattiopisto tulee tekemään tiivistä yhteistyötä Kainuun kuntakokeilun ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä kotoutumiskoulutusten järjestäjien ja Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalveluiden kanssa.

Kainuun ammattiopisto alueen toisen asteen toimijana on saanut avustusta jatkuvan oppimisen uudistamiseen opetus- ja kulttuuriministeriöstä noin puoli miljoonaa euroa parin vuoden ajalle. Nyt käynnistyvien kehittämistoimien tavoitteena on saada ohjauksen toimien pariin 500 asiakasta noin 2700 kuntakokeilun kohderyhmän henkilöistä. Kehittämiskokonaisuus kestää kuntakokeilun päättymiseen 30.6.2023 saakka ja toteuttamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen tullaan Kainuun ammattiopistolle palkkaamaan kaksi päätoimista henkilöä, joiden keskeisenä tehtävä on jalkautuva ohjaus.

Kuosmanen kuvaa saatua avustusta merkittäväksi alueelle. ”Avustuksella pystytään tekemään konkreettisia toimenpiteitä osana jatkuvan oppimisen uudistusta. Tavoitteena on luoda vakiintunut toimintamalli osaksi työllisyyden hoitoa Kainuussa.”

Lisätietoa

Anu Kuosmanen, kehittämispäällikkö
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
p. 044 797 0828, anu.kuosmanen@kao.fi

Anssi Tuominen, johtaja
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
p. 044 512 4933, anssi.tuominen@kao.fi