Hyppää sisältöön

Laatusampo 7

Toteutusaika

9.12.2019 – 30.6.2022

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen tavoitteet

Kainuun ammattiopiston toimintaa ja toiminnan ohjausta kehitetään siten, että se vastaa OKM:n laatimaa ammatillisen koulutuksen laatustrategian 2030 tavoitteita ja vaatimuksia. Keskeisimpinä kehityskohteina ovat koulutukseen liittyvien pääprosessien ja asiakasrajapintoja koskevien prosessien sekä mittariston kehittäminen osana toiminnan ohjausta.