Hyppää sisältöön

LuPeOs – Luontoperustaisen osaamisen kehittäminen

Hankkeen nimi

LuPeOs – Luontoperustaisen osaamisen kehittäminen

Toteutusaika

1.8.2018 – 31.12.2021

Rahoittajat

Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus
Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 rakennerahasto-ohjelma
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Hankkeen teema

LuPeOs -hankkeen lähtökohta on tarve kehittää luontoperustaisia toimintamalleja ja siihen liittyvää osaamista kainuulaisissa kasvatus-, sosiaali-, terveys- ja luonnonvara-alan poikkialaisessa toiminnassa. Tarpeena on lisätä koulutustarjontaa ja koulutuksen osuvuutta luontoperustaiseen teemaan liittyen. Luontoperustainen toiminta on hyvä lähtökohta eri asiakasryhmien osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamisessa ja hyvä pohja poikkialaiseen koulutuksen kehittämiseen. Alueella on tarve lisätä koulutuksen Green Care osaamista sekä palveluja tuottavien yritysten ja organisaatioiden osaamista ja laatua. Lisäksi on tarve kehittää luontoperustaista koulutusta, joka mahdollistaa myös erityisryhmien koulutuksen ja työllisyyden edistämistä. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n sekä luonnonvarakeskuksen (LUKE) kanssa.

Hanke on saanut rahoitusta EU:n sosiaalirahastolta.