Hyppää sisältöön

Pitävää Ohjausta

Toteutusaika

13.11.2020 – 30.6.2022

Rahoittajat

Opetushallitus, Kainuun ammattiopisto

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen sujuvaa siirtymää. Yhteistyössä verkoston kanssa kehitetään perusopetuksen aikaista ohjausta sekä 9-lk:n jälkeisen kesän aikana tapahtuvia hakeutumisen ohjauksen malleja siten, että siirtymä perusopetuksesta toiselle asteelle on sujuva. Lisäksi kehitetään opiskelijan kiinnittymistä toisen asteen opintoihin, opintojen aikaista ohjausta ja toisen asteen jälkeisen nivelvaiheen siirtymiä. Opiskelijoiden vertaistukea ja hyvinvointia kehitetään luomalla vertaisohjauksen toimintamalli. Systemaattista ja moniammatillista yhteistyötä palvelevaa tiedonsiirtoa kehitetään hankkeen muiden toimijoiden kanssa. Tuloksena syntyy perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen sujuvan siirtymän malli tarkoituksenmukaiseen perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen sekä malli toisen asteen jälkeisen nivelvaiheen siirtymälle. Hyvän ohjauksen kriteerit uudistetaan osana valtakunnallisen verkostoa. Hankeverkoston koordinaattorina toimii Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia.

Kainuun työllisyydenhoidon ja koulutuksen ekosysteemin luominen -hanke on saanut rahoitusta Opetushallitukselta.