Hyppää sisältöön

Seppälän hyvinvointinavetta esiselvitys

Toteutusaika

1.5.2021 – 31.10.2022

Rahoittaja

Kainuun ELY-keskus ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Hankkeen teema

Hankkeen tavoitteena on selvittää Kainuun ammattiopiston Seppälän navetan kehittämis- ja korjausmahdollisuuksia etenkin tuotantoeläinten, mutta myös siellä työskentelevien ja vierailevien henkilöiden hyvinvoinnin näkökulmasta. Lisäksi hankkeessa selvitetään tuotannon läpinäkyvyyden lisäämisen vaihtoehtoja, millä voisi olla myönteisiä vaikutuksia myös elintarvikkeiden arvoketjussa. Hanke lisää tietoa myös ympäristön hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä: Hankkeessa selvitetään lannan varastoinnin ja käsittelyn eri vaihtoehtoja huomioiden niiden ilmastovaikutukset. Myös pellon kasvukunnon tehostamiseen tehdään selvitystä ja käytännön kokeilu.