KAOn opettajille palkinto erinomaisesta matemaattisten aineiden opetuksesta

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on myöntänyt Kainuun ammattiopiston opettajille Lea Hemmingille ja Matti Gröhnille palkinnon erinomaisesta matemaattisten aineiden opetuksesta. Palkinnon arvo on 2500 euroa opettajaa kohti.

”Suomen tulevaisuus on vahvasti sidottu matemaattisluonnontieteellisen osaamisen tasoon – ja kykyyn yhdistää sitä muiden alojen osaamiseen. Oppilaiden innostusta ja mielikuvitusta ruokkivat opettajat ovat avainroolissa tulevaisuuden menestyksen rakentamisessa. 100-vuotissäätiö haluaa kannustaa opettajia kehittämään opetusta ja uusia innostavia tapoja oppia”, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön sivuilla kuvaillaan.

Vuonna 2020 palkintokriteerit olivat:
– Matemaattisen ajattelun kehittäminen
– Oppilaiden kiinnostuksen ja innostuksen herättäminen, toiminnalliset menetelmät ja matematiikan kytkeminen arkisiin ilmiöihin
– Matemaattisen minäpystyvyyden kasvattaminen
– Ansiot fysiikan, robotiikan ja/tai ohjelmoinnin opetuksen edistämisessä matematiikan rinnalla

Säätiö jakaa vuosittain kymmeniä kannustuspalkintoja matemaattisissa aineissa ansioituneille ala- ja yläkoulun, toisen asteen ammatillisten oppilaitosten sekä lukion opettajille. Yhteistyökumppaneina toimivat Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry, Suomen Luokanopettajat ry ja Tekniikan Opettajat TOP ry.
Kainuun ammattiopisto onnittelee Leaa ja Mattia hyvästä työstä!

Lisätietoa Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön sivuilta