Ajoneuvoalan ammattitutkinto, Vantaa

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Ajoneuvoalan ammattitutkinto, Vantaa
  • Koulutuspaikka: Vantaa
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Pohjakoulutusvaatimuksena on autoalan perustutkinto tai vastaavat tiedot ja taidot, jotka ovat kertyneet esimerkiksi alan työkokemuksen kautta. Lisäksi opiskelijaksi aikovalla tulee olla työpaikka tai tiedossa työpaikka, jossa työssä oppiminen on mahdollista. Koulutukseen voi hakeutua omaehtoisesti tai oppisopimuksella.

Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto on tarkoitettu ajoneuvoalan ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan ja päivittää tietojaan nopeasti kehittyvästä ajoneuvotekniikasta perehtyen nykyaikaisiin mittausmenetelmiin ja -välineisiin. Tavoitteena on, että tutkinnon suorittanut pystyy kehittämään työpaikkansa toimintaa muuttuvien vaatimusten mukaisesti.

Koulutukseen voi hakeutua omaehtoisesti tai oppisopimuksella.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Henkilöautomekaanikon ammattitutkintoon valmistava koulutus antaa laajan valmiuden kehittää omaa osaamistasi autotekniikassa. Tavoitteena on saada tietotaitotasosi vastaamaan nykypäivän autotekniikan vaatimuksia eri järjestelmien osalta, jolloin vianhaku on loogista ja tehokasta eri mittalaitteilla. Henkilöautomekaanikon ammattitutkinnon suorittaminen antaa valmiuden katsastusmiehen tutkinnon suorittamiselle.
Koulutuksessa perehdytään mm. seuraaviin aiheisiin
vianhaun kannalta:
• Perussähkö
• Mittaustekniikka
• Tunnistimet ja toimilaitteet
• Bensiini- ja dieselmoottoreiden ohjausjärjestelmät
• EOBD
• Väyläjärjestelmät
• Itsediagnostiikka
• Lämmönhallinta
• Korin sähköjärjestelmät
• Ajodynamiikka
• Hybridi- ja sähköautotekniikka.

Henkilöautomekaanikon ammattitutkinnon tutkintotodistuksen saaminen edellyttää yhteensä viiden tutkinnon osan hyväsyttyä suorittamista. Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja
kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Yhteisinä pakollisina osina on suoritettava seuraavat kolme osaa:
• Henkilöautomekaanikon yleistaidot
• Henkilöautotekniikan perustaidot
• Autosähkötekniikan yleistaidot.

Valinnaisilla tutkinnon osilla voit suuntautua omalle erikoistumisalalle. Pakollisten tutkinnon osien lisäksi on suoritettava vähintään kaksi seuraavista tutkinnon
osista:
• Moottorin ja voimansiirtolaitteiden mekaaniset korjaukset
• Alusta-, jarru- ja ohjausjärjestelmien mekaaniset korjaukset
• Moottorin, vaihteiston ja ajodynamiikan ohjausjärjestelmät
• Korin sähköjärjestelmät.

Edellisten tutkinnon osien lisäksi tai erillisenä osatutkintona tutkinnon suorittaja voi suorittaa vapaavalintaisesti osan Yrittäjyys.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Henkilöautomekaanikon ammattitutkintoon valmistava koulutus on monimuoto-opiskelua ja soveltuu erinomaisesti työn ohessa opiskeltavaksi. Lähipäiviä täydentää
etäopiskelu verkossa sekä työssä oppiminen.
• Lähijakson asiat opiskelet verkossa. Opiskeltava materiaali on verkossa etukäteen ja lähipäivinä keskitytään käytännön harjoituksiin.
• Lähijaksot 1-2 kuukauden välein, painottuvat käytännön harjoituksiin
• Lähijakson jälkeen palaat verkkoon, jossa suoritettavilla kokeilla varmistetaan
asian oppiminen.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Koulutusaika ja koulutuksen toteutus voivat vaihdella aiempien opintojen tai työkokemuksen perusteella yksilöllisesti. Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa henkilöautomekaanikon ammattitutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1013362/naytto/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Markku Suonpää, markku.suonpää@kao.fi, 044 797 0840

Opiskelukustannukset

Opiskelumaksu omaehtoisessa koulutuksessa on 370 €. Opiskelumaksua ei oppisopimusopiskelijalta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Tutkintokoulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan jatkuvan haun kautta ottamalla yhteyttä suoraan koulutuksen järjestäjään.
Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta
saat oman alueesi oppisopimustoimistolta.
Kainuussa:

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä