Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto, henkilöautotekniikka | Vantaa

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto, henkilöautotekniikka | Vantaa
  • Koulutuspaikka: Vantaa
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Automekaanikon erikoisammattitutkinto on tarkoitettu ajoneuvoalan ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan ja päivittää tietojaan nopeasti kehittyvästä ajoneuvotekniikasta.

Opiskelijaksi aikovalla tulee olla työpaikka tai tiedossa työpaikka, jossa työssä oppiminen on mahdollista. Koulutukseen voi hakeutua omaehtoisesti tai oppisopimuksella

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Automekaanikon erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ajoneuvoalan laajaa asiantuntijuutta edellyttävä ammattitaito. Hän osaa toimia ajoneuvoalan asiantuntijana sekä alan ammattilaisille että kuluttajille. Tutkinnon suorittaneella on vahva kokonaisnäkemys ajoneuvoalasta ja sen kehitysmahdollisuuksista. Hän osaa toimia alan verkostoissa. Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella ajoneuvoalan asiantuntijapalvelun kohderyhmälle ja toteuttaa sen.

Automekaanikon erikoisammattitutkinto, henkilöautotekniikan osaamisala muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.
pakolliset tutkinnon osat ovat:
• Korjauksen haltuunotto
• Ajoneuvo vianmääritys.

Valinnaiset tutkinnon osat ovat:
• Teknisenä asiantuntijana toimiminen
• Testaus- ja kilpailutoiminta
• Sähköajoneuvojen korjaus
• Päälli- ja korirakenteiden asennus sekä korjaus
• Alusta- ja järrujärjestelmien asiantuntijana toimiminen
• Koneenohjausjärjestelmien ylläpito ja säätäminen
• Ajoneuvoalan kehitystehtävä.
Valinnaisena tutkinnon osana voi valita myös muun tutkinnon osan toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Automekaanikon erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus soveltuu erinomaisesti työn ohessa opiskeltavaksi. Opinnoissa lähipäiviä täydentää etäopiskelu verkossa sekä työssä oppiminen.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Koulutusaika ja koulutuksen toteutus voivat vaihdella aiempien opintojen tai työkokemuksen perusteella yksilöllisesti. Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa autoalan erkoisammattitutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2434073/reformi/tiedot.

Lisätietoja koulutuksesta

Markku Suonpää, p. 044 797 0840, markku.suonpaa@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Automekaanikon erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia työntekijänä, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Tutkinnon suorittanut voi toimia esimiehenä, koulutustehtävissä, alan tuotekehitystehtävissä tai alan yritystoiminnan kehittämistehtävissä.

Opiskelukustannukset

Opiskelumaksu on 450 €. Oppisopimusopiskelijalta ei peritä maksua.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Tutkintokoulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan ottamalla yhteyttä suoraan koulutuksen järjestäjään.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta: Kirsi Mustonen, p. 044 797 0874, kirsi.mustonen@kao.fi

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä