Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto, korjaamopalvelun osaamisala (raskaskalusto) | Vantaa

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto, korjaamopalvelun osaamisala (raskaskalusto) | Vantaa
  • Koulutuspaikka: Vantaa
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on tarkoitettu ajoneuvoalan ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan ja päivittää tietojaan nopeasti kehittyvästä tekniikasta.
Opiskelijaksi aikovalla tulee olla työpaikka tai tiedossa työpaikka, jossa työssä oppiminen on mahdollista. Koulutukseen voi hakeutua oppisopimuksella

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Tutkinnon suorittanut tuntee alaa koskevan ajoneuvolainsäädännön, työsuojelusäädökset ja määräykset sekä osaa soveltaa niitä. Hän osaa toimia sidosryhmäyhteistyössä. Erikoistuessaan alan teknisiin erityistehtäviin, tutkinnon suorittaja osaa suunnitella ja ratkaista ajoneuvoihin ja niiden toimintaan liittyviä, haastavia ongelmia, jonka osana tarvitaan korkeatasoista vianetsinnän ja niiden teorioiden soveltamista. Ajoneuvoalan kehitystehtävässä opiskelijalla on tilaisuus kehittää ohjatusti työpaikan toimintoja ja ottaa käyttöön uusia laitteita ja menetelmiä.

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto, Korjaamopalvelun osaamisala (raskaskalusto)
Pakolliset tutkinnon osat
– Korjauksen haltuunotto

Valinnaiset tutkinnon osat
– Työkoneiden vianmääritykset
– Ajoneuvoalan kehitystehtävä
– Teknisenä asiantuntijana toimiminen

Koulutuksen toteutus ja kesto

Koulutus soveltuu erinomaisesti työn ohessa opiskeltavaksi. Opinnoissa lähipäivät toteutetaan samanaikaisesti lähiopetuksena Vantaalla sekä etäyhteydellä verkossa. Opiskelua täydentää omatoiminen etäopiskelu verkossa sekä työssä oppiminen.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Koulutusaika ja koulutuksen toteutus voivat vaihdella aiempien opintojen tai työkokemuksen perusteella yksilöllisesti. Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4837162/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Juha Merta
p. 044 421 4379, juha.merta@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ajoneuvoalan laajaa asiantuntijuutta edellyttävä ammattitaito. Hän osaa toimia ajoneuvoalan asiantuntijana sekä alan ammattilaisille että kuluttajille. Tutkinnon suorittaneella on vahva kokonaisnäkemys ajoneuvoalasta ja sen kehitysmahdollisuuksista. Hän osaa toimia alan verkostoissa. Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella ajoneuvoalan asiantuntijapalvelun kohderyhmälle ja toteuttaa sen.

Tutkinnon suorittaja voi suunnata osaamistaan esimiestehtäviin, yritystoiminnan kehittämiseen, alan teknisiin erityistehtäviin henkilö- ja pakettiautojen; kuorma- ja linja-autojen tai työkoneiden osalta. Valintojensa mukaisesti tutkinnon suorittanut osaa toimia ajoneuvoalan yrityksessä monipuolisena asiantuntijana tai esimiestehtävissä kehittäen johtamistaitojaan.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta.|https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Tutkintokoulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella.

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä