Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto, kuorma- ja linja-autotekniikka | Kajaani

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto, kuorma- ja linja-autotekniikka | Kajaani
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: 27.12.2017
  • Hakuaika päättyy: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Automekaanikon erikoisammattitutkinnon työkonetekniikan osaamisala on tarkoitettu ajoneuvoalan ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan ja päivittää tietojaan nopeasti kehittyvästä työkonetekniikasta.

Opiskelijaksi aikovalla tulee olla työpaikka tai tiedossa työpaikka, jossa työssä oppiminen on mahdollista. Koulutukseen voi hakeutua omaehtoisesti tai oppisopimuksella

Terveydelliset vaatimukset

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin suuruus 1.1.2018 jälkeen tutkinnon suorittaneilla on 400 euroa. Stipendin muut myöntämisen edellytykset löydät Koulutusrahaston sivulta https://www.koulutusrahasto.fi.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Tutkinnon suorittanut tuntee alaa koskevan ajoneuvolainsäädännön, työsuojelusäädökset ja määräykset sekä osaa soveltaa niitä. Hän osaa toimia sidosryhmäyhteistyössä. Erikoistuessaan alan teknisiin erityistehtäviin, tutkinnon suorittaja osaa suunnitella ja ratkaista ajoneuvoihin ja niiden toimintaan liittyviä, haastavia ongelmia, jonka osana tarvitaan korkeatasoista vianetsinnän ja niiden teorioiden soveltamista. Testaus- ja kilpailutoiminnan tutkinnon osan suorittanut osaa toimia osana uusien ajoneuvomallien testausryhmää tai kilpa-autoiluun erikoistuneen tiimin asiantuntijajäsenenä, jossa hyödynnetään korkealuokkaista teknistä välineistöä.

Automekaanikon erikoisammattitutkinnon työkonetekniikan osaamisala muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.
Työkonetekniikan osaamisalan pakolliset tutkinnon osat ovat:
• Korjauksen haltuunotto
• Työkoneiden vianmääritykset

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:
• Teknisenä asiantuntijana toimiminen
• Testaus- ja kilpailutoiminta
• Sähköajoneuvojen korjaus
• Päällis- ja korirakenteiden asennus sekä korjaus
• Alusta- ja jarrujärjestelmien asiantuntijana toimiminen
• Koneenohjausjärjestelmien ylläpito ja säätäminen
• Ajoneuvoalan kehitystehtävä

Valinnaisena tutkinnon osana voi valita myös muun tutkinnon osan toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Automekaanikon erikoisammattitutkinto -koulutus soveltuu erinomaisesti työn ohessa opiskeltavaksi. Opinnoissa lähipäiviä täydentää etäopiskelu verkossa sekä työssä oppiminen.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Koulutusaika ja koulutuksen toteutus voivat vaihdella aiempien opintojen tai työkokemuksen perusteella yksilöllisesti. Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa autoalan erkoisammattitutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2434073/reformi/tiedot.

Lisätietoja koulutuksesta

Ari Kananen
044 797 0776
ari.kananen@kao.fi

Lisätiedot oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta
Kirsi Mustonen, p. 044 797 0874, kirsi.mustonen@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Automekaanikon erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ajoneuvoalan laajaa asiantuntijuutta edellyttävä ammattitaito. Hän osaa toimia ajoneuvoalan asiantuntijana sekä alan ammattilaisille että kuluttajille. Tutkinnon suorittaneella on vahva kokonaisnäkemys ajoneuvoalasta ja sen kehitysmahdollisuuksista. Hän osaa toimia alan verkostoissa. Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella ajoneuvoalan asiantuntijapalvelun kohderyhmälle ja toteuttaa sen.

Tutkinnon suorittaja voi suunnata osaamistaan esimiestehtäviin, yritystoiminnan kehittämiseen, alan teknisiin erityistehtäviin henkilö- ja pakkettiautojen; kuorma- ja linja-autojen tai työkoneiden osalta.Valintojensa mukaisesti tutkinnon suorittanut osaa toimia ajoneuvoalan yrityksessä monipuolisena asiantuntijana tai esimiestehtävissä kehittäen johtamistaitojaan.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Tutkintokoulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan ottamalla yhteyttä suoraan koulutuksen järjestäjään.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta: Kirsi Mustonen, p. 044 797 0874, kirsi.mustonen@kao.fi

tutkintotavoitteisetAikuiskoulutus

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä