Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA), Kuusamo

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA), Kuusamo
  • Koulutuspaikka: Kuusamo
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu perusopetuksen päättäneille ja muille ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oleville, työttömille työhakijoille, vanhentuneen tai puutteellisen ammattitaidon omaaville, erityistä tukea tarvitseville sekä maahanmuuttajataustaisille henkilöille.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseksi sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto. Koulutuksen tavoite on myös edistää tasa-arvoa ja esteettömyyttä koulutuksessa. Koulutuksen avulla voidaan vahvistaa opiskelijoiden valmiuksia hakeutua jatkokoulutukseen ja suorittaa ammatillinen tutkinto. Opiskelijoiden tulee saada riittävästi ohjausta ja tukea opinnoissa sekä tietoa erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista ja työllistymismahdollisuuksista. Koulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan oppimaan oppimisen taitoja ja vahvistaa opiskeluvalmiuksia tulevaisuutta varten.
Erityistä tukea tarvitseville voidaan tarvittaessa liittää koulutukseen yhteistyössä kuntoutuspalvelujen tuottajien kanssa järjestettävää toimintaa, joka edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta. Pääpaino on pedagogisella, oppimista tukevalla kuntoutuksella. Sillä tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka vahvistavat opiskelijoiden hyvinvointia, yksilöllisiä oppimisvalmiuksia ja osallistumismahdollisuuksia. Pedagogisen kuntoutuksen lähtökohtana ovat opiskelijan yksilölliset oppimisedellytykset, tarpeet ja odotukset, toimintakyky ja voimavarat.

Sisältö
• Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen (valinnainen 0 – 10 osp)
• Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen (valinnainen 0 – 30 osp)
• Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistamainen (valinnainen 0 – 20 osp)
• Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen (valinnainen 0 – 20 osp)
• Ammatillisen tutkinnon osat tai osa-alueet (valinnainen 0 – 15 osp)
• Muut valinnaiset koulutuksen osat (valinnainen 0 – 5 osp).

Koulutuksen toteutus ja kesto

30 – 60 osaamispistettä (osp) sisältävän koulutuksen alussa opiskelija suorittaa yhden pakollisen 10 osp suuruisen orientaatiojakson. Orientaatiojakson aikana rakennetaan opiskelijan kiinnostuksen kohteiden ja tavoitteiden pohjalta hänen henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa omilla valinnoillaan lukuvuoden sisältöön ja toteutukseen. Opinnot koostuvat koulutus- ja työkokeiluista sekä teoriaopinnoista ja opiskelija voi valinnoillaan vaikuttaa näiden jakautumiseen lukuvuodelle. Opintojen aikana opiskelijalle rakennetaan suunnitelma jatko-opintopolusta.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa ammatilliseen koulutukseen valmentavasta koulutuksesta (VALMA) https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2910073/ops/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Jaana Pesonen, p. 044 497 5019
jaana.pesonen@kao.fi

Anne Meriläinen, p. 044 797 0896
anne.merilainen@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Koulutuksessa vahvistetaan opiskelutaitoja ja elämänhallintaa. Koulutuksen aikana on mahdollisuus kokeilla ammatillisen koulutuksen eri aloja.

Maahanmuuttajataustaisella hakijalla on oltava suomen kielen peruskielitaito ja voimassa oleva oleskelulupa.

Opiskelukustannukset

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus on opiskelijalle maksuton.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakijalla tulee olla riittävät valmiudet suomen kielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen. Saat kutsun haastatteluun, jos äidinkielesi ei ole suomen kieli, eikä kielitaitoasi ole voitu todentaa muilla tavoin. Haastattelupäivä ilmoitetaan sinulle myöhemmin.

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä