Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja
  • Ammattinimike: ajoneuvoasentaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on sinulle, joka haluat vaihtaa alaa ja pyrit uutena alalle tai työskentelet alalla ilman ammatillista koulutusta. Aikaisempaa työkokemusta ei tarvita.

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentajan koulutukseen otetaan opiskelijoita joustavasti ympäri vuoden. Voit aloittaa opiskelut haluamaasi aikaan, mikäli vain opiskelupaikkoja on vapaana. Pääsääntöisesti opinnot alkavat elokuussa ja tammikuussa.

Valinnassa huomioidaan aiemmin haakkimasi osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko sinulla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Ajoneuvoasentajaksi valmistavan autoalan perustutkinnon suorittaneena osaat diagnosoida, huoltaa ja korjata ajoneuvoja, huomioiden ja noudattaen työsuojelumääräyksiä ja -ohjeita. Kykenet itsenäisesti käyttämään teknistä tietoutta sekä kouluttamaan itseäsi nopeasti kehittyvillä aloilla. Alalla on hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet eri ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Koulutuksen sisältö
Tutkinnot muodostuvat kahdesta pakollisesta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja
• auton tai moottoripyörän huoltaminen
• auton korjaaminen
• sähkövarusteiden mittaus ja korjaus
• moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus
• rengastyöt.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentajan ammatillinen koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulun opetushallissa ja työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Opiskelija voi opintojensa aikana siirtyä yksilöllisen opintopolkunsa mukaisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen muodosta toiseen.

Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa autoalan perustutkinnosta, ajoneuvoasentaja: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1536551/ops/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Markku Suonpää, 044 797 0840, markku.suonpaa@kao.fi
www.kao.fi/autoala

Alan työt ja vaatimukset

Ajoneuvoasentajat tekevät henkilö- ja pakettiautojen määräaikaishuoltoja ja etsivät ja korjaavat autojen toiminnassa ilmaantuneita vikoja. He osaavat määrittää yleisimmät henkilöautojen alusta- ja hallintalaitteiden viat sekä moottorin, mekaanisen vaihteiston ja voimansiirron vikoja. Ajoneuvoasentajat tekevät myös sähkö- ja polttoainejärjestelmien huoltoja, säätöjä, vianmäärityksiä ja yksinkertaisia korjauksia.

Opiskelukustannukset

Autoalan perustutkinnon opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Autoalan perustutkintoon haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan ottamalla yhteyttä suoraan oppilaitokseen. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta:
Kirsi Mustonen, kirsi.mustonen@kao.fi, 044 797 0874

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä