Autoalan perustutkinto, pienkonekorjaaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Autoalan perustutkinto, pienkonekorjaaja
  • Ammattinimike: pienkonekorjaaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Uusien pienkoneiden elektroniikka ja tietotekniikka lisääntyy ja kehittyy koko ajan ja se edellyttää tämän päivän pienkonekorjaajilta monipuolisia elektroniikka-, sähkö- ja tietoteknisiä taitoja. Myös asiakaspalvelutaidot korostuvat alalla.

Opintoihisi sisältyy mm.
• pienkoneiden huoltotekniikkaa
• pienkoneiden korjaustekniikkaa
• diagnostiikkaa
• asiakaspalvelutaitoja.

Valmistumisen jälkeen osaat korjata ja huoltaa yleisimpiä moottorikäyttöisiä pienkoneita ja työlaitteita, toimia korjaamo- ja asiakaspalvelutehtävissä sekä valita huollossa ja korjauksessa käytettävät aineet ja tarvikkeet.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Pienkonekorjaajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja käytännön harjoittelua koulun opetushallissa. Opintojen kesto on noin 2,5 – 3 vuotta. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon.

Esitteet ja linkit

Opiskelun ja urheilun yhdistäminen on mahdollista! Lue lisää http://www.kao.fi/opiskelemaan/nuorten-koulutus/miten-haetaan/urheilijat/

Lisätietoja koulutuksesta

Opinto-ohjaaja
Kari Määttä
p. 0445266913
kari.maatta(at)kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Autoalalta voit valmistua ajoneuvoasentajaksi tai pienkonekorjaajaksi valintasi mukaan. Ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelet ajoneuvojen ja pienkoneiden huoltoa. Toisena ja kolmantena vuonna syvennät autotekniikan tai pienkoneiden korjauksen osaamistasi.

Pienkonekorjaajan opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset pitkäjänteisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta, sekä kiinnostusta tekniikkaan, autoihin, pienkoneisiin ja niiden toimintaan. Alalla tarvitaan myös asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä pienkonekorjaajana, varaosamyyjänä tai ryhtyä itsenäiseksi yrittäjäksi työkokemuksen kartuttua.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Pohjakoulutus:
perusopetuksen tai sitä vastaava oppimäärä

Hakuaika: 23.2. – 23.3.2021
http://www.opintopolku.fi

Koulutuksen löydät nimellä:
Autoalan perustutkinto

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä