Dieettikokin erikoisammattitutkinto | WEB

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Dieettikokin erikoisammattitutkinto | WEB
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Ammattikeittiössä työskentelevä – syvennä ammattitaitoasi ja turvaa tulevaisuutesi työmarkkinoilla. Hakijalle on eduksi suoritettu alan perustutkinto tai työkokemus alan työtehtävissä. Myös pitkä alan työkokemus huomioidaan koulutukseen valinnassa.

Valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.
https://www.minedu.fi/koulutukseen-hakeutuminen-ja-opiskelijavalinnat

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Vähintään yhden valinnaisen tutkinnon osan on oltava osista 2 – 4.

Pakolliset tutkinnon osat:
1. Erityisruokavalioiden toteuttaminen ammattikeittiössä
Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:
2. Päiväkoti- ja kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen
3. Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen
4. Ravitsemushoidon toteuttaminen
5. Erityisruokavaliotuotteiden ja –palveluiden kehittäminen
Tutkinnon osa lähiesimiestyön ammattitutkinnosta.
Tutkinnon osa majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinnosta.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Koulutuksen tietopuoliset opinnot voi suorittaa kokonaan verkossa. Voit siis opiskella työn ohessa ajasta ja paikasta riippumatta joustavasti työssäoppimista ja verkko-opiskelua yhdistäen.

Pääosa oppimisesta on verkossa, voit suorittaa teoriaopinnot Sinulle parhaaseen kellonaikaan. Koulutusaikaan sisältyy työssä oppimista dieettikokin työtehtävissä. Kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaan ja on noin 1 – 2 vuotta.
Tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimusopiskelu edellyttää aina joko olemassa olevaa tai uutta työsuhdetta opiskeltavalta alalta. Oppisopimus voidaan tehdä myös yrittäjälle (Yrittäjän oppisopimuskoulutus).

Lisätietoja koulutuksesta

Lisätietoja koulutuksesta
• Satu Korhonen, p. 044 777 3005 satu.korhonen@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Lisääntyneiden allergioiden ja eri kulttuurien myötä ruoanvalmistukseen on tullut enemmän haastetta. Haluatko kehittyä erityisruokavalioiden asiantuntijaksi, joka kehittää ja toteuttaa erilaisia annos vaihtoehtoja erityisruokavalioita noudattaville asiakkaille?

Dieettikokkina osaat suunnitella ja valmistaa aterioita erityisruokavaliota noudattaville erilaisissa ammattikeittiöissä. Dieettikokki työskentelee ammattitaitoisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti toimipaikan toiminta-ajatuksen ja liikeidean mukaisesti. Voit toimia myös erityisruokavalioiden asiantuntijana tai alan yrittäjänä.

Opiskelukustannukset

Omaehtoisessa koulutuksessa opiskelumaksu on 100 euroa. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalta ei peritä opiskelumaksua.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin suuruus 1.1.2018 jälkeen tutkinnon suorittaneilla on 400 euroa. Stipendin muut myöntämisen edellytykset löydät Koulutusrahaston sivulta https://www.koulutusrahasto.fi.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella. Oppisopimuskoulutukseen haetaan ottamalla yhteyttä suoraan oppilaitokseen. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta:
Mirva Manninen, mirva.manninen@kao.fi, 044 797 0873

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä