Hoiva-avustaja / kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta | Kajaani

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Hoiva-avustaja / kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta | Kajaani
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Terveydelliset vaatimukset

Hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaan liittyvät seikat jo hakeutumisvaiheessa. Tällä pyritään varmistamaan, että tutkinto on hakijalle soveltuva ja opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin sekä työhön. Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaa ja toimintakykyä selvitetään soveltuvuutta arvioitaessa ja hakijan on pyydettäessä toimitettava terveydentilatiedot oppilaitokseen.
Tarkemmat terveydentilavaatimukset:
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-sosiaali-terveys-ja-liikunta-alalla/

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Hoiva-avustajakoulutuksessa hankit osaamista vanhusten ympärivuorokautisen hoidon avustaviin tehtäviin.

Koulutuksessa tutustutaan sosiaali- ja terveysalaan, vahvistetaan opiskelu- ja työelämävalmiuksia. Näitä ovat mm. tietotekniset taidot, sosiaali- ja terveysalalla tarvittavat kieli- ja viestintätaidot ja ympärivuorokautisen hoidon työympäristössä toimiminen. Koulutuksen aikana suoritetaan kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Koulutusaika ja koulutuksen toteutus voi vaihdella aiempien opintojen tai työkokemuksen perusteella yksilöllisesti. Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Arvioitu koulutusaika on noin yksi vuosi.

Koulutus alkaa 15.2.2021.

Esitteet ja linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3689879

Lisätietoja koulutuksesta

Mirja Puumalainen-Tampio, p. 044 797 4521, mirja.puumalainen-tampio@kao.fi
Kristina Sirviö, p. 044 797 0837, kristina.sirvio@kao.fi

Opiskelukustannukset

Perustutkinnon opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hoiva-avustajakoulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Opiskelijavalinta tehdään hakemusten, haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin perusteella.
Hakijalla on tiedonantovelvollisuus opiskelijaksi ottamisen yhteydessä. Opiskelijaksi hakeutuvan on toimitettava oppilaitokselle tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Tiedon salaaminen voi olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.

Hakijat kutsutaan soveltuvuusarviointiin. Arviointi 3.2.2021

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/.

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä