Kaivosalan perustutkinto, kaivosmies

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Kaivosalan perustutkinto, kaivosmies
  • Ammattinimike: kaivosmies
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Kaivosalan perustutkinnon suorittaminen avaa oven hakeutua kaivosalan työtehtäviin. Valmistavaan koulutukseen ei vaadita aikaisempaa koulutusta.

Terveydelliset vaatimukset

Kaivosalalla ja kaivosalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Kaivosalan perustutkintoon valmistava koulutus antaa sinulle kokonaiskuvan alan ammateista ja monipuolisen käyttökokemuksen eri kaivosalan koneista. Opit käyttämään ja huoltamaan alojen työkoneita turvallisin työmenetelmin. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on hyvät perusvalmiudet toimia kaivosalalla. Työmahdollisuuksia sinulle löytyy niin maanalaisilta kuin avolouhoskaivoksilta. Kaivoksia löytyy läpi Suomen etelästä pohjoiseen ja tulevaisuuden työnäkymät ovat hyvät.

Kaivosalan perustutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta sekä kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta (panostaminen on pakollinen).

Pakolliset tutkinnonosat:
• Kaivosalalla toimiminen
• Louhinta

Valinnaisista valittavat kolme (panostaminen pakollinen):
• Panostaminen
• Kalliorakentaminen
• Kaivoskoneet ja kunnossapito
• Kaluston kunnossapito
• Kaivoksen betonointityöt

Koulutuksen toteutus ja kesto

Kaivosalan perustutkintoon valmistava koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen lähi-, etä- ja verkko-opiskelua sekä työskentelyä yrityksessä koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Näyttötutkinto tai tutkinnon osat suoritetaan valmistavan koulutuksen yhteydessä järjestettävissä tutkintotilaisuuksissa.

Esitteet ja linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3328288

Lisätietoja koulutuksesta

Markku Pyykkönen, markku.pyykkonen@kao.fi, 044 797 4811
Keijo Kinnunen, keijo.kinnunen@kao.fi, 044 797 0948

Alan työt ja vaatimukset

Kaivosmiehen työ on mielenkiintoista ja haastavaa sinulle, joka kaipaat itsenäistä, vaihtelevaa ja vastuunalaisista työtä.
Kaivosalan työtekijänä erikoistut moniin erityyppisiin kaivoksissa käytettäviin koneisiin ja osaa toimia turvallisesti työpaikoilla.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Kaivosalan perustutkinto, kaivosmies koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä