Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala
  • Ammattinimike: koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla oppilaitos katsoo olevan edellytykset tutkinnon suorittamiseen. Tutkintoon osallistujalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.

Terveydelliset vaatimukset

Hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaan liittyvät seikat jo hakeutumisvaiheessa. Tällä pyritään varmistamaan, että tutkinto on hakijalle soveltuva ja opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin sekä työhön. Opiskelijaksi hakeutuvat terveydentilaa ja toimintakykyä selvitetään soveltuvuutta arvioitaessa ja hakijan on pyydettäessä toimitettava terveydentilatiedot oppilaitokseen. Lisätietoja: Terveydentilavaatimukset ja rikostaustaote. https://www.kao.fi/wp-content/uploads/2014/11/terveydentila-ja-rikostaustaote.pdf

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalan suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä ohjaajana ja kasvattajana. Hän osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä ja edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun henkilöstön kanssa. Hän tunnistaa ja ohjaa tukea tarvitsevien oppimista ja toimintakykyä ja kykenee työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti myös aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Koulutusaika ja koulutuksen toteutus voi vaihdella aiempien opintojen tai työkokemuksen perusteella yksilöllisesti. Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Esitteet ja linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/5116903/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Merja Numminen, opettaja
p. 044 777 3112, merja.numminen@kao.fi

Minna Jokelainen, opinto-ohjaaja
p. 044 797 4815, minna.jokelainen@kao.fi

Opiskelukustannukset

Omaehtoisessa koulutuksessa opiskelumaksu on 100 euroa/koko tutkinto. Oppisopimusopiskelijoilla opiskelumaksua ei peritä.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella.

Hakeutumisvaiheessa selvitetään, onko tutkinto hakijalle soveltuva. Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.

Hakijalla on tiedonantovelvollisuus opiskelijaksi ottamisen yhteydessä. Opiskelijaksi hakeutuvan on toimitettava oppilaitokselle tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Tiedon salaaminen voi olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä