Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, lastenohjaaja / nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, lastenohjaaja / nuoriso- ja yhteisöohjaaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Kohderyhmänä on peruskoulun tai vastaavat opinnot suorittaneet hakijat. Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuden arviointiin. Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla koulutuksen järjestäjä katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.

Terveydelliset vaatimukset

Hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaan liittyvät seikat jo hakeutumisvaiheessa. Tällä pyritään varmistamaan, että tutkinto on hakijalle soveltuva ja opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin sekä työhön. Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaa ja toimintakykyä selvitetään soveltuvuutta arvioitaessa ja hakijan on pyydettäessä toimitettava terveydentilatiedot oppilaitokseen.
Tarkemmat terveydentilavaatimukset:
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-humanistisella-ja-kasvatusalalla/

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, lastenohjaajan, nuoriso- ja yhteisöohjaajan koulutuksen tavoitteena on suorittaa koko kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto.
Osaamisala-opinnot valitaan opintojen aikana oppilaitoksen tarjonnasta.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Koulutusaika ja koulutuksen toteutus voi vaihdella aiempien opintojen tai työkokemuksen perusteella yksilöllistä reittiä. Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Lisätietoja koulutuksesta

Minna Jokelainen, opinto-ohjaaja
p. 044 797 4815, minna.jokelainen@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Kasvatus- ja ohjausalan työtehtävät esim. varhaiskasvatuksessa tai lasten kerhotoiminnassa (lastenohjaaja), nuoriso- ja järjestötyössä (nuoriso- ja yhteisöohjaaja). Työ on ihmisläheistä ja luovaa kasvatus- ja ohjaustyötä.

Alaikäisten kanssa työskenteleviltä opiskelijoilta vaaditaan rikostaustaote, jonka saa oikeusrekisterikeskuksesta. Oppilaitoksemme pyytää rikostaustaotteen ennen työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ote on opiskelijalle maksuton. Tällä varmennetaan, ettei opiskelijan taustalla ole seksuaalirikoksia, henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia tai vakavaa huumausainerikosta.

Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltu epäily. Epäily voi perustua esimerkiksi opettajan tai työpaikkaohjaajan havaintoihin opiskelijan käyttäytymisestä tai muilta saatuun palautteeseen, jota voidaan pitää luotettavana.

Opiskelukustannukset

Perustutkinnon opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon haetaan sähköisellä hakulomakkeella.
Opiskelijavalinta tehdään hakemusten, haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin perusteella.

Hakijalla on tiedonantovelvollisuus opiskelijaksi ottamisen yhteydessä. Opiskelijaksi hakeutuvan on toimitettava oppilaitokselle tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Tiedon salaaminen voi olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä