Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, asentaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, asentaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on suunnattu asentajan ammatista kiinnostuneille henkilöille.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon tai koulutuksen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Asentajaksi valmistuttuasi voit työskennellä esim.
• kiinteistöautomaatioon erikoistuneissa yrityksissä
• prosessi- ja automaatiotekniikkaa valmistavissa yrityksissä
• koneita ja laitteita valmistavissa teollisuus- ja kunnossapitoyrityksissä.

Opintoihisi sisältyy muun muassa:
• sähkömekaaniset asennukset
• asennusmittausten suorittaminen
• laakerointien irrotus ja asennus
• voiteluhuolto
• pneumatiikka- ja hydrauliikkajärjestelmien vianhaku sekä kunnossapito.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, asentajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulun oppimisympäristössä ja työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Opiskelija voi opintojensa aikana siirtyä yksilöllisen opintopolkunsa mukaisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen muodosta toiseen.

Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Metallialasta on moneksi! Katso alan esittelyvideo https://www.youtube.com/watch?v=ChI2f6M4LrY
https://www.youtube.com/watch?v=1osM3ZW6JzQ

Lisätietoa kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1978990/ops/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

• Heikki Seppänen, 044 797 0940, heikki.seppanen@kao.fi
• Arto Schroderus, 040 152 2332, arto.schroderus@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Asennuksen ja automaation osaamisalan asentajat ovat automaatiolaitteiden moniosaajia, joka osaavat soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa automaatiolaitteiden parissa. Myös automaatioon liittyvät sähkötyöt kuuluvat automaatioasentajan osaamiseen.

Koneenasentajat osaavat asentaa, koota, purkaa ja huoltaa koneita esim. tehtaissa, konepajoilla ja rakennustyömailla. Heillä on myös valmisteknistä perusosaamista koneistuksesta ja levy- ja hitsaustöistä.

Ammatissa tarvitaan:
• pitkäjänteisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta
• oma-aloitteisuutta
• ongelmanratkaisutaitoja
• asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja.
• kykyä työskennellä itsenäisesti, mutta myös tiimissä.

Opiskelukustannukset

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, asentajan koulutuksen opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin suuruus 1.1.2018 jälkeen tutkinnon suorittaneilla on 400 euroa. Stipendin muut myöntämisen edellytykset löydät Koulutusrahaston sivulta https://www.koulutusrahasto.fi.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, asentajan koulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan ottamalla yhteyttä suoraan oppilaitokseen. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta:
Kirsi Mustonen, kirsi.mustonen@kao.fi, 044 797 0874.

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä