Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneasentaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneasentaja
  • Ammattinimike: Koneasentaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on suunnattu koneasentajan ammatista kiinnostuneille henkilöille.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon tai koulutuksen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Koneasentajaksi valmistuttuasi voit työskennellä esim.
• teknologia-alan yrityksissä koneiden ja laitteiden asennus-, kokoonpano- ja huoltotehtävissä.
• koneita ja laitteita valmistavissa teollisuus- ja kunnossapitoyrityksissä.

Opintoihisi sisältyy muun muassa:
• mekaaniset asennukset
• asennusmittausten suorittaminen
• laakerointien irrotus ja asennus
• voiteluhuolto
• pneumatiikka- ja hydrauliikkajärjestelmien vianhaku sekä kunnossapito.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneasentajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulun oppimisympäristössä ja työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Opiskelija voi opintojensa aikana siirtyä yksilöllisen opintopolkunsa mukaisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen muodosta toiseen.

Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Metallialasta on moneksi! Katso alan esittelyvideo https://www.youtube.com/watch?v=ChI2f6M4LrY
https://www.youtube.com/watch?v=1osM3ZW6JzQ

Lisätietoa kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1978990/ops/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Simo Hänninen, p. 044 710 1598, simo.hanninen@kao.fi
Arto Schroderus, p. 040 152 2332, arto.schroderus@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Asennuksen ja automaation osaamisalan koneasentajat ovat laitteiden ja koneiden moniosaajia, joka osaavat mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa laitteiden ja koneiden parissa. Myös automaatioon liittyvät työt kuuluvat koneasentajan osaamiseen.

Ammatissa tarvitaan:
• pitkäjänteisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta
• oma-aloitteisuutta
• ongelmanratkaisutaitoja
• asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja.
• kykyä työskennellä itsenäisesti, mutta myös tiimissä.

Opiskelukustannukset

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneasentajan koulutuksen opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen on jatkuva haku.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä