Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, levyseppähitsaaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, levyseppähitsaaja
  • Ammattinimike: levyseppähitsaaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on suunnattu levyseppähitsaajan ammatista kiinnostuneille henkilöille.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon tai koulutuksen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta saat perusvalmiudet metalliteollisuuden erilaisiin valmistustehtäviin ja tuotantolaitosten kunnossapitotehtäviin, NC-koneiden ohjelmointiin sekä erilaisten valmistukseen ja kunnossapitoon liittyvien sovellusohjelmien käyttöön.

Koulutukseen kuuluu kaikille pakollisena tutkinnon osana
• asennuksen ja automaation perustyöt
• valmistustyöt
• hitsaus- ja levytyöt.

Valmistuttuasi voit työskennellä erilaisissa kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksissä, kuten konepajoilla, telakoilla, korjaamoissa, verstailla ja tehtailla.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Levyseppähitsaajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulun oppimisympäristössä ja työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Opiskelija voi opintojensa aikana siirtyä yksilöllisen opintopolkunsa mukaisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen muodosta toiseen.

Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Metallialasta on moneksi! Katso alan esittelyvideo https://www.youtube.com/watch?v=ChI2f6M4LrY
https://www.youtube.com/watch?v=1osM3ZW6JzQ

Lisätietoa kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855075/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Arto Schroderus, 040 152 2332, arto.schroderus@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta saat valmiudet metalliteollisuuden erilaisiin valmistustehtäviin ja tuotantolaitosten kunnossapitotehtäviin, NC-koneiden ohjelmointiin sekä erilaisten valmistukseen ja kunnossapitoon liittyvien sovellusohjelmien käyttöön. Koneistajana valmistat koneiden osia ja muita metallisia kappaleita joko käsikäyttöisillä koneilla tai ohjelmoitavilla työkoneilla. Opintoihin kuuluu myös levy- ja hitsaustyöt.
Opinnoissa ja ammatissa tarvitaan huolellista ja tarkkaa työskentelyotetta, matemaattista osaamista, asiakaspalvelutaitoja, sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Myös kielitaitoa tarvitaan vieraskielisten teknisten selvitysten ja työohjeiden ymmärtämiseksi.

Opiskelukustannukset

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, levyseppähitsaajan koulutuksen opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen on jatkuva haku. Kone- ja tuotantotekniikan perustutkintokoulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä