Kuljetusalan ammattitutkinto

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Kuljetusalan ammattitutkinto
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Pohjakoulutusvaatimuksena on esimerkiksi suoritettu maarakennuksen, logistiikan tai ajoneuvotekniikan perustutkinto tai vastaavat tiedot ja taidot, jotka ovat kertyneet esimerkiksi alan työkokemuksen kautta.
Koulutukseen hakevalta vaaditaan vähintään C- tai CE luokan ajokorttia.
Tutkinnon tai koulutuksen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Terveydelliset vaatimukset

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Terveydentilavaatimukset: http://www.oph.fi/download/167909_Maarays_28_011_2015.pdf

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Kuljetusalan ammattitutkinto muodostuu viidestä osaamisalasta, jotka ovat Palvelukuljetusten, Tavarakuljetusten, Metsäteollisuuden kuljetusten ja Henkilökuljetusten sekä Kuljetusalan työnjohdon osaamisala.

Tutkinto muodostuu siten, että Palvelukuljetusten, Tavarakuljetusten, Metsäteollisuuden kuljetusten ja Henkilökuljetusten osaamisaloissa on kussakin kaksi pakollista tutkinnon osaa. Tämän lisäksi on valittava vähintään yksi osaamisalan valinnainen osa, joka tai jotka valitaan kolmesta vaihtoehdosta. Lisäksi on valittava valinnaisista tutkinnon osista niin, että osaamispistemäärä 150 osp täyttyy.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Tutkinto tai sen osat voidaan suorittaa näytöillä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS) mukaisesti. Näytöissä osaaminen osoitetaan ja arvioidaan pääsääntöisesti tutkinnon suorittajalle tutkinnon mukaisissa työtehtävissä työpaikoilla.

Esitteet ja linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2910076/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Ota yhteyttä – etsitään yhdessä sinulle sopiva tutkinto tai osatutkinto!
Pekka Tervo, p. 044 797 4841, pekka.tervo@kao.fi

Opiskelukustannukset

Opiskelumaksu on 200 € (voi maksaa osissa) ja lisäksi ajokorttiin/lupiin kuuluvat viranomaismaksut.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen on jatkuva haku, aloitukset henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Tutkintokoulutuksiin haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella.

Opiskelijavalinta tehdään hakemusten ja haastattelun perusteella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä