Lähiavustajasta / hoiva-avustajasta lähihoitajaksi -koulutus | Kuusamo

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Lähiavustajasta / hoiva-avustajasta lähihoitajaksi -koulutus | Kuusamo
  • Ammattinimike: lähihoitaja
  • Koulutuspaikka: Kuusamo
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Hakijalta toivotaan lähiavustajan tai hoiva-avustajan koulutusta tai kasvun ja osallisuuden edistämisen / kasvun tukemisen ja ohjauksen tukinnon osan suoritusta sekä oppisopimuspaikkaa.

Terveydelliset vaatimukset

Hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaan liittyvät seikat jo hakeutumisvaiheessa. Tällä pyritään varmistamaan, että tutkinto on hakijalle soveltuva ja opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin sekä työhön. Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaa ja toimintakykyä selvitetään soveltuvuutta arvioitaessa ja hakijan on pyydettäessä toimitettava terveydentilatiedot oppilaitokseen.

Tarkemmat terveydentilavaatimukset:
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-sosiaali-terveys-ja-liikunta-alalla/

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Lähiavustajasta / hoiva-avustajasta lähihoitajaksi -koulutus sisältää sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta osat hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, ikääntyvien osallisuuden edistäminen ja kotihoidossa toimiminen.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Koulutus alkaa 7.1.2021. Suunniteltu opiskeluaika on 1,5 vuotta. Koulutus toteutetaan oppisopimuksella.

Esitteet ja linkit

ePerusteet https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Tuija Karjalainen
p. 044 797 5090, tuija.karjalainen@kao.fi

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Kaikille hakijoille tehdään soveltuvuuden arviointi.

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla koulutuksen järjestäjä katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä