Liiketoiminnan ammattitutkinto

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Liiketoiminnan ammattitutkinto
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Liiketoiminnan ammattitutkintokoulutus (myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala) on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat erilaisissa myyntiin ja asiakaspalveluun liittyvissä tehtävissä. Opintojen avulla osallistuja pystyy poimimaan ja toteuttamaan uusia ideoita ja vahvistamaan osaamistaan ja omaa rooliaan työyhteisössä.

Tutkintokoulutuksen yhteydessä ja niihin liittyvissä tehtävissä käsitellään nykypäivän myyntiin liittyviä pääteemoja.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Koulutuksen avulla luomme osallistujalle valmiuksia toimia tämän päivän myynnin ja asiakaspalvelun työtehtävissä suunnitelmallisesti nykyaikaisia työkaluja hyödyntäen. Koulutuksen tavoite on kasvattaa osallistujan ymmärrystä liiketoimintaosaamisesta, myynnistä ja tuoteryhmätyöskentelystä/palvelumuotoilusta.

Tavoitteena on laatia oman osaamisen kehittämissuunnitelma ja toteuttaa se.

Kaikille yhteiset tutkinnon osat:
– Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (2 pv)
– Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen (4 pv)

Lisäksi valitaan yksi seuraavista oman työtehtävän mukaisesti:
– Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu (5 pv)
– Ratkaisumyynti (5 pv)
– Tuoteryhmätyöskentely (5 pv)

Koulutuksen toteutus ja kesto

Koulutuksen toteutustapa on oppisopimus tai koulutussopimus. Molemmilla toteutustavoilla koulutus on osallistujalle maksuton. Tutkintokoulutus koostuu työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, lähiopetuspäivistä (yhteensä 13 päivää) sekä etätehtävistä. Tarvittaessa järjestetään myös pienryhmäohjausta.

Koulutuspäivät toteutetaan lähiopetuksena Kajaanissa ja Kuusamossa. Mahdollisuus myös etätoteutukseen.

Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot.

Esitteet ja linkit

Lisätietoja liiketoiminnan ammattitutkinnosta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4540525/reformi/tiedot
https://www.kao.fi/wp-content/uploads/2020/12/Liiketoiminnan-at-Myynti-ja-palveluosaaja-12-2020.pdf

Lisätietoja koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Auli Karhu,
p. 044 797 0889, auli.karhu@kao.fi

Liiketoiminnan opettaja Viivi Sirkeinen,
p. 044 797 0575, viivi.sirkeinen@kao.fi

Oppisopimuskoulutusasioista
Anne Eronen,
p. 044 700 1056, anne.eronen@kao.fi

Suvi Kurtti
p. 044 497 5003, suvi.kurtti@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Myynnin ja markkinoinnin osaamisalan suorittaneella on osaamista myynnistä, markkinoinnista tai näistä molemmista. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointia sekä myyntiä, seurata toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Liiketoiminnan ammattitutkintoon haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella. Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten ja valintahaastattelun perusteella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä