Liiketoiminnan ammattitutkinto

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Liiketoiminnan ammattitutkinto
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Liiketoiminnan ammattitutkinto (myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala) on suunnattu asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin parissa toimiville tai tehtäviin haluaville. Koulutus tarjoaa uusia työkaluja myynnin ja markkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tutkinto sopii hyvin myös jatkokoulutukseksi liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneelle.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on iso osa tutkinnon suorittamista.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Liiketoiminnan ammattitutkinto valmentaa sinua ymmärtämään alan liiketoimintaa, kehittää asiakaslähtöiseen ajatteluun ja tavoitteelliseen myyntityöhön.

Tutkinto tarjoaa sinulle asiakaspalvelun ja myyntityön perusosaamisen lisäksi työkaluja ja uusia näkemyksiä omien myyntitaitojesi ja asiakaslähtöisen toiminnan kehittämiseen.

• osaamista toimia liiketoiminnan periaatteiden ja toimintakonseptin mukaisesti.
• osaamista suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista ja asiakaslähtöistä myyntityötä ja markkinointia
• osaamista hoitaa ja kehittää asiakkuuksia.
• mahdollisuuden suorittaa Opetushallituksen virallisen liiketoiminnan ammattitutkinnon.

Liiketoiminnan ammattitutkinto tutkinnon (150 osp) muodostuminen:

Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, 30 osp
Myynnin ja asiakaspalvelun toteuttaminen 60 osp

Valinnaisena yksi tutkinnon osa seuraavista:
Asiakashankinta, 60 osp
Ratkaisumyynti, 60 osp
Tuoteryhmätyöskentely, 60 osp

Koulutuksen toteutus ja kesto

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena sisältäen lähiopetusta (1-2 pv/kk), etäopiskelua verkossa (2-4 pv/kk) ja työssäoppimista (15-20 pv/kk). Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimus-opiskelijalta edellytetään työpaikkaa koulutuksen alkuun mennessä.

Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Esitteet ja linkit

Lisätietoja liiketoiminnan ammattitutkinnosta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4540525/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

opinto-ohjaaja Jukka Vuollet,
p. 044 715 7764, jukka.vuollet@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Myynnin ja markkinoinnin osaamisalan suorittaneella on osaamista myynnistä, markkinoinnista tai näistä molemmista. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointia sekä myyntiä, seurata toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta.

Liiketoiminnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.

Opiskelukustannukset

Opiskelumaksu on 100 €.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Liiketoiminnan ammattitutkintoon haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella. Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten, haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin perusteella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä