Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi
  • Ammattinimike: merkonomi
  • Koulutuspaikka: Kajaani

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalasta saat monipuoliset valmiudet asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä toimimiseen. Talous- ja toimistopalveluiden osaamisalan suoritettuasi voit palvella toimiston sisäistä ja ulkoista asiakasta erilaisissa toimistotehtävissä käyttäen toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia.

Merkonomin opintoihin kuuluu, valitsemastasi osaamisalasta riippuen, mm.
• asiakaspalvelu ja myynti
• sähköinen kaupankäynti
• kirjanpito
• talous- ja toimistopalvelut
• tuotetuntemus ja tuotteiden esittely
• mainonnan ja kampanjoiden suunnittelu ja toteutus
• budjetointi
• asiakirjojen laatiminen, tilitysten tekeminen
• palkanlaskenta
• esitteiden, julkaisujen ja ilmoitusten tekeminen
• somistus
• tapahtumien järjestäminen.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Merkonomin koulutuksessa osaaminen hankitaan käytännönläheisesti yritysmäisessä oppimisympäristössä. Opintojen kesto on 3 vuotta. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon. Lukion oppimäärän suorittaneilla opiskelu kestää noin 2 vuotta.

Esitteet ja linkit

Minkälaista on opiskella merkonomiksi? Lue Sallan tarina http://www.kao.fi/opiskelijalle/opiskelijatarinat/sosiaalisuudella-avoimuudella-paasee-pitkalle/

YritysAmiksessa opiskellaan yrittäjähenkisesti ja Nuori Yrittäjyys -ohjelma on vahvasti mukana opinnoissa. Lue lisää Nuori Yrittäjyys -toiminnasta http://nyvuosiyrittajana.fi/

Opiskelun ja urheilun yhdistäminen on mahdollista! Lue lisää http://www.kao.fi/opiskelemaan/nuorten-koulutus/miten-haetaan/urheilijat/

Lisätietoja koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Jukka Vuollet
p. 044 715 7764
jukka.vuollet@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Merkonomeilla on yleistä liiketaloudellista osaamista, hyvät yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot, kielitaitoa, sekä tietotekniikkaan, talouteen ja kannattavuuteen liittyvää osaamista. Merkonomit toimivat myynnin, kaupan, talouden, hallinnon ja toimistopalveluiden sekä tieto- ja kirjastopalvelujen tehtävissä samoin kuin julkishallinnossa, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä. Ammatissa menestyäksesi tarvitset asiakaspalveluhenkistä ja sosiaalista luonnetta, matemaattisia taitoja ja täsmällisyyttä, sekä yrittäjämäistä asennetta. Työssä tarvitaan myös yhä useammin kielitaitoa.

Koulutuksessa painotetaan työelämälähtöistä oppimista. Osaamista hankitaan YritysAmiksen kahvilassa ja kaupassa, sekä YritysAmiksen toimistossa työelämälähtöisiä töitä ja projekteja tehden. Osaamista hankitaan opiskelijalle parhaiten sopivimmalla tavalla. Omaohjaaja ohjaa opintojesi edistymistä. Opiskelijat saavat käyttöönsä henkilökohtaiset kannettavat tietokoneet opintojensa ajaksi. Opintojen aikana voi perustaa NY-yrityksen. Osaaminen osoitetaan työssäoppimisjaksoilla, jotka toteutetaan alan yrityksissä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Pohjakoulutus:
perusopetuksen tai sitä vastaava oppimäärä
tai lukion oppimäärä (yo-koulutukset)

Hakuaika: 23.2. – 23.3.2021
http://www.opintopolku.fi

Koulutuksen löydät nimellä
Liiketoiminnan perustutkinto

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä