Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi | Kajaani

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi | Kajaani
  • Ammattinimike: merkonomi
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Pääasiallisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaneet henkilöt, tai joilla koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla koulutuksen järjestäjä katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Tavoitteena on suorittaa koko Liiketoiminnan perustutkinto 1.8.2018 voimaan tulevassa liiketoiminnan perustutkinnon opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen osaamistavoitteiden mukaisesti.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Koulutusaika ja koulutuksen toteutus voivat vaihdella aiempien opintojen tai työkokemuksen perusteella yksilöllisesti. Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Esitteet ja linkit

Lisätietoja Liiketoiminnan perustutkinnosta http://www.eperusteet.opintopolku.fi.

Lisätietoja koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Jukka Vuollet,
p. 044 715 7764, jukka.vuollet@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Merkonomi osaa toimia asiakaspalvelun ja myynnin tai taloushallinnon ja toimistotyön vaihtelevissa työtehtävissä. Työ voi sisältää niin myynti-, markkinointi- ja kassatehtäviä tai laskutus-, palkanlaskenta- ja toimistotehtäviä.

Opinnoissa ja ammatissa menestyminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja asiakaslähtöistä toimintatapaa sekä joustavuutta työaikojen suhteen.

Opiskelukustannukset

Perustutkinnon opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Liiketoiminnan perustutkintoon haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella. Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten, haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin perusteella.

Hakijalla on tiedonantovelvollisuus opiskelijaksi ottamisen yhteydessä. Opiskelijaksi hakeutuvan on toimitettava oppilaitokselle tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Tiedon salaaminen voi olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä