Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi | Kuusamo

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi | Kuusamo
  • Ammattinimike: merkonomi
  • Koulutuspaikka: Kuusamo
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Pääasiallisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaneet henkilöt, tai joilla koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuden arviointiin.

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomin koulutukseen otetaan opiskelijoita joustavasti ympäri vuoden. Opintojen alkamisaika sovitaan henkilökohtaisesti tilanteen mukaan.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Tavoitteena on suorittaa koko Liiketoiminnan perustutkinto 1.8.2018 voimaan tulevassa liiketoiminnan perustutkinnon opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen osaamistavoitteiden mukaisesti.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Koulutusaika ja koulutuksen toteutus voivat vaihdella aiempien opintojen tai työkokemuksen perusteella yksilöllisesti. Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Koulutuspaikka on KAO Kuusamo, Apajatie 1, 93600 Kuusamo.

Esitteet ja linkit

Lisätietoja Liiketoiminnan perustutkinnosta http://www.eperusteet.opintopolku.fi.

Lisätietoja koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Jaana Pesonen, p. 044 497 5019, jaana.pesonen@kao.fi
Ammatillinen opettaja Sanna Loukusa, p. 044 497 5069, sanna.loukusa@kao.fi

Tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Alan työt ja vaatimukset

Merkonomi osaa toimia asiakaspalvelun ja myynnin vaihtelevissa työtehtävissä asiakastyytyväisyyttä ja yrityksen kannattavuutta edistäen. Työ pitää sisällään erilaisissa palvelu-, neuvonta-, myynti-, markkinointi- toimisto- ja kassatehtävissä toimimista kotimaisten ja kansainvälisten asiakkaiden kanssa.

Opinnoissa ja ammatissa menestyminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja asiakaslähtöistä toimintatapaa sekä joustavuutta työaikojen suhteen.

Opiskelukustannukset

Perustutkinnon opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Liiketoiminnan perustutkintoon haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten, haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin perusteella.

Hakijalla on tiedonantovelvollisuus opiskelijaksi ottamisen yhteydessä. Opiskelijaksi hakeutuvan on toimitettava oppilaitokselle tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Tiedon salaaminen voi olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä