Liikunnanohjauksen perustutkinto | Vuokatti Sport Academy

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Liikunnanohjauksen perustutkinto | Vuokatti Sport Academy
  • Ammattinimike: liikuntaneuvoja
  • Koulutuspaikka: Sotkamo
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Onko liikunta tai urheilu sinun juttusi? Arvostatko aktiivisuutta ja hyvinvointia? Haluatko ammatin, jossa saat liikkua ja innostaa muitakin liikkumaan?

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Liikunnanohjauksen perustutkinto (LPT) muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Liikunnanohjauksen perustutkinnossa on kolme osaamisalaa:
• Liikunnan palvelutuotannon osaamisala
• Terveyttä edistävän liikuntaneuvonnan osaamisala
• Valmennuksen ja seuratoiminnan osaamisala.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Liikunnanohjauksen perustutkinnon voi suorittaa joko oppilaitoksessa tapahtuvana opiskeluna tai oppisopimuskoulutuksena.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka mukaisesti opinnoissa edetään. Aikaa opintojen suorittamiseen menee peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla tavanomaisesti 2,5 – 3 vuotta ja toisen asteen tutkinnon kuten lukion suorittaneilla 2 vuotta. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen.

Tutkinto suoritetaan tutkinnonosittain näytöillä, joissa opinnoissa ja muualla hankittu ammattitaito osoitetaan käytännön työtehtävissä sekä työtehtävien kirjallisina tai kuvallisina suunnitelmina ja raportointeina.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa https://vuokattisport.fi/sport-academy/ammattitutkinnot/

Lisätietoja koulutuksesta

Opintosihteeri Eija Rantala-Sorsa
p. 044 7148 291, eija.rantala-sorsa@vuokattisportacademy.fi

Opettaja, opinto-ohjaaja Mira Tuononen
p. 044 7101 140, mira.tuononen@vuokattisportacademy.fi

Alan työt ja vaatimukset

Liikunta-alan perustutkinnosta (LPT) valmistut liikuntaneuvojaksi.
Liikuntaneuvojana:
Olet liikunnan ammattilainen, jonka osaamisen ytimessä on liikunnan ohjaaminen, liikuntaympäristöjen kehittäminen sekä tapahtumien järjestäminen. Tunnet erilaiset liikuntamuodot ja -lajit. Osaat ohjata ja motivoida asiakkaitasi liikkumaan ja urheilemaan turvallisesti, tavoitteellisesti ja terveyttä edistäen. Kannustat asiakkaitasi liikunnalliseen elämäntapaan ja tiedät, miten liikunta vaikuttaa fyysiseen suorituskykyyn, terveyteen sekä psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Osaat arvioida ja kehittää ammatillista osaamistasi ja sinulla on valmiudet toimia yrittäjänä.

Liikuntaneuvojana sinulla on osaamista tarttua hyvin erilaisiin työtehtäviin. Voit työskennellä liikunnanohjaus– ja neuvontatehtävissä esimerkiksi kuntien liikuntatoimissa, kuntokeskuksissa, uimahalleissa, urheiluseuroissa ja -järjestöissä, lasten iltapäivätoiminnassa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Valinnaisissa osaamisalan opinnoissa voit kiinnostuksesi mukaan perehtyä vielä tarkemmin liikunnan ohjelmapalveluiden tuottamiseen, terveyttä edistävään liikuntaneuvontaan tai urheiluvalmennukseen ja seuratoimintaan.

Tyypillisiä työympäristöjä ovat esimerkiksi kuntien liikuntatoimet, kuntokeskukset, uimahallit, urheiluseurat ja -järjestöt, urheiluopistot, yritykset ja muut liikuntapalveluja tuottavat organisaatiot. Liikuntaneuvoja voi toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen on jatkuva haku.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä