Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto | Vuokatti Sport Academy

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto | Vuokatti Sport Academy
  • Ammattinimike: Liikuntapaikkojenhoitaja
  • Koulutuspaikka: Sotkamo
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Terveydelliset vaatimukset

Koulutukseemme hakeviin sovelletaan valtioneuvoston asetuksissa määriteltyjä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opintoihin liittyviä terveydentilavaatimuksia: https://vuokattisport.fi/terveydentilavaatimukset-liikunnan-ammattitutkinto/

Lisäksi SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä (L 951/2011, 32 a § 4 mom.) jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Liikuntapaikka-alan ammattitutkintoon johtavat opinnot perustuvat Opetushallituksen laatimiin Liikuntapaikka-alan ammattitutkinnon perusteisiin. Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä ja kokonaisuus muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta (yht. 120 osaamispistettä) sekä yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta (30 osp).

Koulutukseen on jatkuva haku, ja opiskelun voit aloittaa aina uuden tutkinnonosan alkaessa. Koulutuksen luonteen vuoksi, sinulla tulee olla mahdollisuus työssäoppimiseen. Koulutus sopii hyvin alan työn ohessa tehtäväksi tai opiskeltavaksi oppisopimuksella. Autamme sinua valitsemaan sopivimman vaihtoehdon opintojen suorittamiseen.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Liikuntapaikka-alan ammattitutkintoon johtava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena (lähijaksot Vuokatissa), joten voit suorittaa tutkinnon työn tai muun opiskelun yhteydessä. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman tutkintoon johtavaa koulutusta.

Pakolliset tutkinnon osat:
Talviliikuntapaikkojen hoitaminen (30 osp). Opetus järjestetään Vuokatissa.

Kesäliikuntapaikkojen hoitaminen (30 osp). Opetus järjestetään Kajaanissa.

Sisäliikuntapaikkojen hoitaminen (30 osp). Opetus järjestetään pääosin Vuokatissa, jäähallijakso Kajaanissa.

Uima-allasjärjestelmien huolto ja ylläpito (30 osp). Opetus järjestetään Kajaanissa.

Valinnaiset tutkinnon osat:
Lumetusjärjestelmien käyttö ja huolto (30 osp) Opetus järjestetään Vuokatissa.

Nurmikenttien hoitaminen (30 osp). Opetus järjestetään Kajaanissa.

Jäähallien jään ja kylmätekniikan hoitaminen (30 osp)

jakso: Etäopiskeluna ja työssä oppien opiskelijan oman aikataulun mukaan.
Lisäksi opintoihin sisältyvät ensiapuopetus 17.4.2020 ja Työturvakurssi (1 pvä, Työturvakortti) 1.4.2020.

Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin.

Valinnaisista tutkinnon osista Vuokatissa lähiopetusta järjestetään Lumetusjärjestelmien käytössä ja huollossa. Lumetus, lumen säilöntä, levittäminen ja hiihtoputken hoitaminen ovat vuokattilaisten ydinosaamista ja siksi haluamme jakaa osaamistamme eteenpäin. Ensilumen latu aukeaa Vuokatissa perinteisesti joka vuosi 10.10. ja tähän tapahtumaan pääsevät osalliseksi liikuntapaikka-alan ammattitutkinnon opiskelijat.

Nurmikenttien hoitaminen -valinnainen tutkinnon osa toteutetaan Kajaanissa Seppälän koululla, joka on Kainuun ammattiopiston luonnonvara-alan yksikkö ja josta löytyy alan osaamisen ja laitteiden lisäksi oma golfviheriö ja nurmipelikenttä.

Myös Jäähallien jään ja kylmätekniikan hoitaminen –tutkinnon osan valitseminen on mahdollista ja se suunnitellaan yksilöllisesti opiskelijan tarpeet huomioin.

Vuokatti Sport Academyn opinnoissa opiskelijat pääsevät osallistumaan kansainvälisen hiihtokilpailutapahtuman järjestelyihin. Syksyllä 2020 ohjelmassa on paraurheilijoiden maastohiihdon- ja ampumahiihdon maailmancup.

Esitteet ja linkit

Vuokatti Sport https://vuokattisport.fi/liikuntapaikka-alan-ammattitutkinto-150-osp/

Lisätietoja koulutuksesta

Opintosihteeri
Eija Rantala-Sorsa
p. 044 714 8291
eija.rantala-sorsa@vuokattisportacademy.fi

Koulutuksesta vastaava opettaja
Jaana Kari
p. 044 7157 080
jaana.kari@vuokattisportacademy.fi

Alan työt ja vaatimukset

Vuokatti Sport Academyssä opinnot järjestetään Vuokatin huikeissa huippu-urheilua varten rakennetuissa olosuhteissa sekä Kajaanin kaupungin moderneissa liikuntatiloissa ja -paikoissa. Opettajina toimivat oman alansa ja työtehtäviensä ammattilaiset.

Jos olet aktiivinen, liikunnasta ja huoltotekniikasta kiinnostunut ja palveluhenkinen käytännön tekijä, liikuntapaikka-alan ammattitutkinto on sinua varten. Opiskelet käyttämään liikuntapaikkojen hoidossa tarvittavia koneita ja laitteita turvallisesti ja opit tekemään ennakoivat huoltotyöt liikuntapaikkojen päällysteiden, pintamateriaalien, valaistuksen, LVI- ja informaationtekniikan vaatimusten mukaisesti. Liikuntapaikkojenhoitajana tunnet tärkeimpien liikuntalajien vaatimukset suorituspaikoille ja osaat opastaa asiakkaita liikuntapaikkojen turvalliseen käyttöön.

Liikuntapaikkojenhoitajaksi opiskeleminen tapahtuu työn ohessa monimuotokoulutuksena. Koulutus rakentuu 10 lähiopiskelujaksosta, etäopiskelusta sekä työelämässä oppimisesta. Lähijaksot toteutetaan Vuokatissa ja Kajaanissa riippuen tutkinnon osan sisällöstä. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka mukaan opiskelija etenee opinnoissaan. Aikaa opintojen suorittamiseen kuluu vuodesta puoleen toista vuoteen aiemmasta osaamisestasi ja opintosuunnitelmastasi riippuen.

Opiskelukustannukset

Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto-opintojen hinta on vuonna 2020 aloittavien opiskelijoiden osalta 600 euroa sisältäen koulutuksesta aiheutuvia kuluja ilman ruokia ja majoitusta. Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto koulutukseen sisältyy viisi tutkinnonosaa. Lisäksi opiskelija vastaa mahdollisista majoitus-, ruokailu- ja matkakuluista sekä oppimateriaaleista.

Majoitus opiskelupäivinä Vuokatissa

Lähiopetuspäivien aikana opiskelijoilla on mahdollisuus yöpyä opiskelijahinnoin Vuokatti Sportissa. Opiskelija varaa tarvitsemansa majoituksen lähijaksojen ajaksi hyvissä ajoin ennen lähijakson alkua Vuokatti Sportin myyntipalvelusta, myyntipalvelu@vuokattisport.fi tai 08 6191 500

majoitus 35 €/vrk sis. aamiainen
1 hh-lisä 25 €/vrk
Ruokailut opiskelupäivinä Vuokatissa

Lähiopetuspäivien aikana opiskelijoilla on mahdollisuus ruokailla opiskelijahinnoin Vuokatti Sportin Ravintola O’laksessa. Ruokailut maksetaan O’laksen kassalle, samalla tulee esittää opiskelijakortti.

aamiainen 7 €
keittolounas 8,50
lounas 10,50
päivällinen 11,50
Kajaanissa tapahtuvan opiskelun ajaksi opiskelija voi tiedustella majoitusta myös Seppälän koulun asuntolasta sähköpostitse fatima.selimi@kao.fi

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintojen aikana avoimen yliopiston opintoja opiskelijahinnoin.

Stipendi

Tutkinnon suoritettuasi opiskelijalla on mahdollisuus anoa Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiä. Lisätiedot ja stipendin saamisen perusteet löytyvät Työllisyysrahaston sivuilta https://www.tyollisyysrahasto.fi/. Opiskelijalla voi olla oikeus myös opinto- tai aikuiskoulutustukeen.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen on jatkuva haku, ja opiskelun voit aloittaa aina uuden tutkinnonosan alkaessa. Opiskelijavalinta tehdään hakemuksen sekä henkilökohtaisen haastattelun perusteella. Edellytämme täysi-ikäisyyttä ja ajokorttia ja odotamme sinulta hyvää toimintakykyä, kykyä itsenäiseen opiskeluun ja soveltuvuutta palvelualalle.

Koulutukseen hakeutuvalta edellytetään harrastuksen tai työn kautta saatua kokemusta alalta. Liikunta-alan ohjauskokemus tai työpaikka katsotaan hakijalle eduksi.

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä