Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja/yhdistelmäajoneuvonkuljettaja| Kuusamo

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja/yhdistelmäajoneuvonkuljettaja| Kuusamo
  • Ammattinimike: yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
  • Koulutuspaikka: Kuusamo
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on suunnattu kaikille autonkuljettajan tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtävistä kiinnostuneille henkilöille.

Tutkinnon tai koulutuksen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Terveydelliset vaatimukset

Autonkuljettajan/yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammatissa toimimiseen on terveydellisiä vaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin osoitteessa https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-kuljetuspalvelut-alalla/

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Koulutus antaa perusvalmiudet autonkuljettajan/yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammatissa toimimiseen sekä mahdollistaa suuntautumisen erilaisiin kuljetustoimintoihin. Koulutuksen aikana suoritat BC-luokan ajokortin. Myös BCE-luokan ajokortin (rekkakortin) suorittaminen on mahdollista.

Opiskelet mm.
• logistiikan perustaitoja
• ajoneuvon huoltamista
• kuljettamista
• varastotoimintoja
• kuorman käsittelyä.

Valmistumisen jälkeen voit hakeutua töihin auton-, trukin-, tai työkoneenkuljettajaksi, varastomieheksi ja erilaisiin logistiikan työtehtäviin.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Logistiikan perustutkinto, autonkuljettajan/yhdistelmäajoneuvonkuljettajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä työpaikkojen oppimisympäristöissä ja koululla. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Koulutuksen aloitus 27.7.2020.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa logistiikan perustutkinnosta
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742261/ops/rakenne

Lisätietoja koulutuksesta

Viivi Sirkeinen, p. 044 797 0575, viivi.sirkeinen@kao.fi
Pekka Tervo, p. 044 797 4841, pekka.tervo@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Logistiikan perustutkinnon suorittaneet autonkuljettajat ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajat ovat logistiikan ammattilaisia, joiden päätehtävä on kuljettaa asiakkaan tuotteita turvallisesti ja kannattavasti paikasta toiseen. He huolehtivat ajoneuvonsa kunnosta ja hoitavat tuotteiden lastauksen, kuljetuksen ja käsittelyn turvallisesti ja ammattitaitoisesti säädösten mukaan.

Ammatti edellyttää itsenäistä työskentelyotetta, vastuullisuutta, huolellisuutta, täsmällisyyttä ja palvelualttiutta. Myös vaihteleviin työaikoihin on sopeuduttava, sillä kuljettajan työajat muuttuvat työtehtävien mukaan.

Opiskelukustannukset

Logistiikan perustutkintokoulutuksen opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Tutkintokoulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Hakijat haastatellaan alalle sopivuuden kartoittamiseksi.

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä