Logistiikan perustutkinto, linja-autonkuljettaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Logistiikan perustutkinto, linja-autonkuljettaja
  • Ammattinimike: linja-autonkuljettaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Logistiikan perustutkinto, linja-autonkuljettaja on tarkoitettu
• uusille logistiikan alalle hakeutuville
• ilman tutkintoa alalla työskenteleville.

Logistiikan perustutkinto, linja-autonkuljettajan koulutukseen vaaditaan:
• vähintään 21-vuoden ikä
• Ajokorttirekisteriote
• D- luokan ajokorttiin vaadittava terveydentila.

Terveydelliset vaatimukset

Linja-autonkuljettajan ammatissa toimimiseen on terveydellisiä vaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin osoitteessa https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-tekniikan-ja-liikenteen-alalla/

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Tavoitteena on, että hyväksytysti suoritetun tutkinnon jälkeen osaat ammatissa vaadittavat tiedot ja taidot sekä pystyt toimimaan itsenäisesti erilaisissa autonkuljettajan tehtävissä.

Osallistujana saat
• monipuolisen valmennuskokonaisuuden erilaisiin tehtäviin kuljetusyritysten ja julkisen sektorin palveluksessa.
• yksilöllisen opiskeluprosessin, jossa huomioidaan erilaiset osaamis- ja kehittymistarpeet
• yksilöllistä ohjausta ohjelman aikana
• mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia ryhmässä
• mahdollisuuden suorittaa Opetushallituksen virallisen tutkinnon.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Logistiikan perustutkinto, linja-autonkuljettajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulun oppimisympäristössä ja työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoja logistiikan perustutkinnostahttps://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6930620/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Arto Immonen, p. 044 797 4901, arto.immonen@kao.fi

Opiskelukustannukset

• Tietopuolinen tutkintoon valmistava koulutus on maksutonta
• Opiskelija maksaa viranomais- ym. maksuja 400-600 € (ei peritä oppisopimusopiskelijalta)

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Logistiikan perustutkinnon seuraava aloituspäivä on 11.1.2021.

Tutkintokoulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä