Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja
  • Ammattinimike: varastonhoitaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Logistiikan perustutkinto, varastonhoitajan koulutus on suunnattu varastoalan työtehtävistä kiinnostuneille ja alalle soveltuville henkilölle. Koulutus sopii myös henkilöille, joilla on aiempaa kokemusta varastoalan tehtävistä.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Varastonhoitajan tutkinto antaa perusvalmiudet toimia monipuolisissa varastointi- ja logistiikka-alan tehtävissä. Koulutus antaa yleiskäsityksen logistiikka-alasta sekä varastoalan eri työtehtävistä. Työtehtäviin kuuluu tyypillisesti tavaran vastaanotto, säilytys, keräily, pakkaaminen ja lähettäminen sekä mahdollisesti autojen kuormausta. Varastonhoitaja vastaa myös varaston asiakirjoista sekä inventointiin ja saldonhallintaan liittyvistä asioista. Tietotekniikan hallinta on ehdoton edellytys.

Tutkinnon suoritettuasi
– hallitset varastoalan tehtävät koneellisesti, esim. trukilla
– omat hyvät perusteet varaston perustehtävien hallinnasta
– osat käyttää varastointiin ja lähettämiseen liittyviä dokumentteja.

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista.
Pakolliset tutkinnon osat ovat:
• Tavaran vastaanotto ja säilytys
• Tavaran keräily ja lähetys
• Inventointi ja saldonhallinta
• Trukinkuljettajan tehtävät

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kolme (3):
• Työkoneiden käyttö ja huolto
• Vaarallisten aineiden käsittely
• Varaston tietojärjestelmät
• Tavaran kuljettaminen
• Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa
• Yritystoiminnan suunnittelu

Yhteiset tutkinnon osat kaikille perustutkintoa suorittaville
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
1) viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä (4 osp)
2) viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä (1 osp)
3) viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä (3 osp)
4) toiminta digitaalisessa ympäristössä (2 osp)
5) taide ja luova ilmaisu (1 osp)

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
1) matematiikka ja matematiikan soveltaminen (4 osp)
2) fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen (2 osp)

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
1) yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen (2 osp)
2) työelämässä toimiminen (2 osp)
3) opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp)
4) yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 osp)
5) työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (2 osp)
6) kestävän kehityksen edistäminen (1 osp)
+ valinnaisia yhteensä 9 osp.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Logistiikan perustutkinto, varastonhoitajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulun oppimisympäristössä ja työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Koulutusaika ja koulutuksen toteutus voivat vaihdella aiempien opintojen tai työkokemuksen perusteella yksilöllisesti. Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Koulutuksen pituus on noin 1-2 vuotta.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoja logistiikan perustutkinnostahttps://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6930620/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Arto Immonen, p. 044 797 4901, arto.immonen@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Logistiikan perustutkinto, varastonhoitajan koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut hallitsee varaston perustyötehtävät työturvallisesti ja laatutietoisesti, varaston tietojärjestelmän käytön sekä trukinajotaidon ja tuntee varaston ohjauksen periaatteet sekä asiakaspalvelun perusteet.

Opiskelukustannukset

Tietopuolinen tutkintoon valmistava koulutus on maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Logistiikan perustutkinnon seuraava aloituspäivä on 11.1.2021.

Tutkintokoulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä